O szkoleniu →

Cykliczne, 2-dniowe szkolenie podatkowe dla dealerów. Czerwiec 2024

Marta Szafarowska

Bartosz Mazur

Weronika Grzęda

Anna Ziemnicka-Milej

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

O szkoleniu

Cykliczne, 2-dniowe szkolenie podatkowe dla dealerów. Czerwiec 2024.
 Dlaczego warto?

Formuła szkolenia:

1. dzień szkolenia

6.06.2024
Cała Polska (on-line)

9:00-17:00

2. dzień szkolenia

7.06.2024
Cała Polska (on-line)

10:00-17:00

Sesja pytań i odpowiedzi

13.06.2024
Cała Polska (on-line)

12:00-17:00

Biorąc udział w obu dniach szkolenia, dowiesz się między innymi:

Dzień 1.

Jakie zmiany przepisów nastąpią w 2024 r.?

 • Na co należy zwrócić uwagę, wdrażając Krajowy System e-Faktur w stacji dealerskiej?
 • Jak będzie należało wypełniać poszczególne pola faktury ustrukturyzowanej (analiza schemy, 2. dzień)?
 • Czy podatek minimalny to jedyna nowa danina w 2024 r.? Jak kalkulować jego wysokość?
 • Na czym polega umowa datio in solutum i czy jej wdrożenie pozwoli uniknąć obowiązku zapłaty PCC?
 • Na co zwrócić uwagę, przyjmując lub realizując wpłaty gotówkowe w 2024 r.?

Jaka jest najnowsza praktyka dotycząca środków trwałych i WNIP w stacji dealerskiej?

 • Jak prawidłowo określić symbol KŚT i stawkę amortyzacyjną dla najważniejszych środków trwałych w stacji dealerskiej, takich jak pojazdy elektryczne i ładowarki?
 • Co trzeba wiedzieć o amortyzacji nieruchomości?

Jak podchodzić do bieżących problemów podatkowych spotykanych u dealerów?

 • Jak rozwinęło się orzecznictwo dotyczące rabatów pośrednich i czy w związku z tym wymagana jest zmiana dotychczasowego postępowania?
 • Jak na gruncie CIT i VAT ujmować korekty faktur marketingowych wystawianych na rzecz importera?
 • Jak kwalifikować dodatkowe wydatki związane z nabyciem samochodów używanych jako towarów handlowych?

Dzień 2.

Co zmienia się na „plus”, jeśli chodzi o akcyzę?

 • Co nowego w przypadku podejścia do pojazdów z dwoma rzędami siedzeń?
 • Co wynika z orzecznictwa dotyczącego możliwości zwrotu podatku w przypadku WDT mimo czasowej rejestracji?

Jakie są odpowiedzi na najpopularniejsze pytania dotyczące fotowoltaiki i ładowania pojazdów?

 • Jakie obowiązki akcyzowe pojawią się w przypadku odprzedaży energii elektrycznej?
 • Jak udokumentować ładowanie pojazdu – w zależności od źródła energii i rodzaju klienta (serwisowy, z „zewnątrz”)?
 • Jak rozliczyć depozyt konsumencki w systemie net-billing?

Na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z samozatrudnionymi, pracownikami i członkami zarządu?

 • Dlaczego rozliczenia z członkami zarządu, będącymi na samozatrudnieniu, mogą się skomplikować?
 • Jak rozliczać wydatki na kwiaty, prezenty świąteczne i jubileuszowe oraz wydatki towarzyszące wyjazdom integracyjnym?
 • Jakie będą skutki podatkowe programów wynajmu samochodów pracownikom realizowanych w różnych wariantach (z firmą leasingową, importerem, RaC)?

Jak nie narobić sobie problemów przy kwestiach związanych z usługami zwolnionymi od VAT oraz leasingiem?

 • Jak alokować zakupy do czynności opodatkowanych i zwolnionych od VAT i w jakich przypadkach możliwa jest rezygnacja ze stosowania zwolnienia?
 • Jakie rozliczyć leasing dofinansowany w ramach programu „Mój elektryk”?
 • Na co zwrócić uwagę w kontekście cesji, przedterminowego rozwiązania umowy leasingu i kosztów ponoszonych na rzecz leasingodawcy i korzystającego?

Na co zwrócili uwagę Uczestnicy poprzednich edycji szkolenia?

Opinie o szkoleniu

Świetnie przygotowane szkolenie - zarówno pod względem merytorycznym, jak i osób prowadzących. Wartko, ciekawie i jasno.

Materiały szkoleniowe przygotowane w taki sposób, że mogą służyć jako ściągawki i przypominajki w codziennej pracy, z których często i chętnie korzystamy.

Tematyka w całości poświęcania sytuacjom, z którymi mamy do czynienia na co dzień.

Polecam wszystkim z branży dilerskiej, doskonała relacja ceny do jakości.

Jasny przekaz, przyrównanie do rozliczeń u dealerów, a nie ogólnie.

Szkolenie, zwłaszcza stacjonarne – w moim przypadku – bardziej utrwala zdobytą wiedzę.

Jak zawsze rzetelnie i treściwie.

Poruszane tematy dotyczyły spraw istotnych dla naszej firmy.

Szkolenie spełniło moje oczekiwania.

Szkolenie robione pod branżę dealerską, na czasie.

Zdecydowana większość tematów przydatna dla pracowników działu finansowego dealera. Jasny i szczegółowy przekaz. Dziękuję!

Kompleksowe szkolenie przeznaczone dla branży dealerskiej. Bogata tematyka.

Szkolenie przejrzyste, a tematy przekazane w przystępny sposób. Gratulacje dla Prowadzących

Obowiązkowa pozycja szkoleniowa dla pracowników branży dealerskiej.

Powyższe opinie pochodzą z systemu ankiet poszkoleniowych. Zostały zweryfikowane i pochodzą od uczestników
cyklicznego 2-dniowego szkolenia podatkowego dla dealerów (edycje czerwiec 2023 i grudzień 2023).

Ponownie spotkamy się osobiście! Sprawdź dostępne...

Lokalizacje

Lokalizacja szkolenia stacjonarnego

Gdańsk, 4.06.2023,
9:00-17:00

Scandic Gdańsk ****
Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdańsk

Sprawdź, jakie zagadnienia wybraliśmy

Program

Dzień 1. Zajęcia stacjonarne lub online (9:00-17:00)

Prowadzący: Marta Szafarowska, Bartosz Mazur

1. Zmiany przepisów

JPK-CIT od 1.01.2025 r. Jak się przygotować?

Bartosz Mazur

 • JPK-CIT od 2025 r. – kogo obejmie w tym terminie?
 • Do kiedy pierwsze raportowanie?
 • Kiedy zacząć wdrożenie?
 • Czym jest i co będzie zawierał?
 • Rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe
 • Potencjalne zagrożenia

Planowane zmiany w składce zdrowotnej i wakacje składkowe

Bartosz Mazur

Nowy projekt ustawy dotyczącej KSeF

Marta Szafarowska

 • Termin wdrożenia KSeF
 • Tryb offline
 • Faktury konsumenckie oraz identyfikacja nabywców zwolnionych z VAT
 • Obowiązek samoidentyfikacji nabywcy a brak możliwości zaliczania wydatku do kosztów podatkowych
 • Faktury za media, usługi telekomunikacyjne i inne „zbiorcze” a możliwość dodawania załączników do faktur w KSeF
 • Instalacje certyfikatów do kodów QR przed wdrożeniem KSeF
 • Wystawianie faktur poza KSeF, tj. faktur papierowych

2. Wpływ korekt VAT na rozliczenia CIT

Marta Szafarowska

 • Wpływ korekt w zakresie poziomu odliczenia VAT na wartość początkową, jeśli samochód jest / staje się środkiem trwałym
 • Ujmowanie korekt w zakresie poziomu odliczenia VAT dla potrzeb podatku dochodowego, jeśli samochód jest / staje się towarem handlowym

3. Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, sprzedaż polis i przedłużonych gwarancji; likwidacja szkód

Marta Szafarowska

 • Obowiązek podatkowy w VAT i zasady dokumentowania
 • Co w przypadku rozliczeń z podmiotami zagranicznymi
 • Zasady wykazywania przychodu podatkowego
 • Co w przypadku gdy zakład ubezpieczeń nie życzy sobie faktury VAT?
 • Zawartość faktury na usługi zwolnione od VAT
 • Rozliczenia napraw blacharsko-lakierniczych z zakładem ubezpieczeń
– Zaliczki na naprawy blacharsko-lakiernicze a otrzymanie tzw. kwot bezspornych
– Zawartość faktur zaliczkowych
– Obowiązek podatkowy z tytułu zaliczki
– Czy ugoda stanowi podstawę do korekty faktury?
– Naprawy blacharsko-lakiernicze samochodów własnych i kwalifikacja kwot otrzymanych od zakładu ubezpieczeń
 • Warunki zaliczenia nieściągalnych wierzytelności od zakładu ubezpieczeń do kosztów podatkowych
 • Wpływ sprzedaży zwolnionej na odliczenie VAT – czy pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe może być traktowane jako działalność pomocnicza u dealera?

4. Transakcje transgraniczne u dealera

Marta Szafarowska

Nabycie samochodów w ramach WNT

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w akcyzie i VAT
 • Kursy NBP mające zastosowanie na gruncie akcyzy, VAT i CIT
 • Co składa się na podstawę opodatkowania?
 • Korekta akcyzy w przypadku WNT
 • Późniejsza rejestracja pojazdu a obowiązki w zakresie VAT-23 i fizycznej zapłaty podatku
 • Samodzielne sprowadzenie samochodu z zagranicy – kwalifikacja kosztów z tym związanych
 • Dalsza sprzedaż samochodu sprowadzonego w ramach WNT – kiedy VAT marża, a kiedy zasady ogólne?

Sprzedaż samochodów w ramach WDT

 • Warunki zastosowania stawki 0%
 • Zasady dokumentowania WDT – różnice przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych (nowe środki trwałe) i na rzecz podatników, różne warianty transportu pojazdów a wymogi dokumentacyjne
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Otrzymanie zaliczki a WDT
 • Kursy NBP mające zastosowanie na gruncie VAT i CIT
 • Faktura wystawiona znacznie wcześniej niż przemieszczenie pojazdu – konsekwencje
 • WDT a zwrot akcyzy – warunki
 • Sprzedaż części – zasady dokumentowania wywozu
 • Jak nie wpaść w obowiązki w zakresie sprzedaży wysyłkowej?

Eksport

 • Warunki zastosowania stawki 0%
 • Pobór zaliczki i zastosowanie stawki 0%
 • Wymagana dokumentacja
 • Komunikat IE599 – co powinien zawierać?
 • Zabezpieczenia dla dealera na wypadek braku wywozu pojazdu

Import

 • Powstanie obowiązku podatkowego
 • Podstawa opodatkowania
 • Możliwość rozliczenia VAT z tytułu importu w procedurze uproszczonej
 • Import poprzez inny kraj a skutki podatkowe (w tym transakcje na morzu)

Sprzedaż na rzecz żołnierzy i dyplomatów – aktualne warunki dla zastosowania stawki 0% VAT

5. Działania marketingowe w stacji dealerskiej – bony, vouchery, konkursy

Marta Szafarowska

Nieodpłatne przekazanie bonu / vouchera na usługi, szkolenia, eventy, użyczenia pojazdu bądź akcesoria

 • Czy może podlegać VAT?
 • Kiedy powstaje przychód podatkowy?
 • Kiedy powstaje przychód po stronie odbiorcy bonu / vouchera (klienta), a kiedy przychód ten jest zwolniony z opodatkowania?

Sprzedaż bonu / vouchera na rzecz klientów

 • Kiedy bon jednego, a kiedy różnego przeznaczenia?
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?
 • Kiedy powstaje przychód podatkowy przy sprzedaży bonu / vouchera?
 • Czy sprzedaż bonu / vouchera po symbolicznej cenie eliminuje ryzyko powstania przychodu po stronie klienta?

Pozostałe kwestie

 • Vouchery emitowane przez importera a zobowiązanie dealera do realizacji świadczeń, za które jest następnie wynagradzany?
 • Oznaczanie bonów / voucherów i czynności z tym związanych w ramach JPK
 • Zakup bonu / vouchera z ograniczonym terminem ważności – co w przypadku braku ich wydania / sprzedaży klientowi – wpływ na koszty podatkowe i odliczenie VAT
 • Zakup bonu / vouchera różnego przeznaczenia od podmiotów zagranicznych
 • Upominki przekazywane klientom – kiedy mogą zostać uznane za reklamę, a kiedy za reprezentację; kiedy powstaje obowiązek naliczenia VAT należnego

Konkursy – skutki podatkowe wydania nagród

 • Konkurs organizowany przez dealera – warunki uznania przedsięwzięcia za konkurs
 • Zasady opodatkowania nagród wydanych w ramach konkursu
 • Konkursy organizowane przez agencje marketingowe – kto zobowiązany jest do rozliczenia PIT

6. Zagadnienia bieżące w stacji dealerskiej

Marta Szafarowska

 • Rozliczenia szkód na pojeździe z najemcą
 • Spisanie wierzytelności w zakresie VAT, w tym z nierozliczonych korekt faktur
 • Nieściągalne należności – możliwości i warunki zaliczenia do kosztów
 • Rozliczanie szkód transportowych przy zakupie nowego pojazdu – faktura czy nota?
 • Sprzedaż pojazdów z kilkuletnim pakietem serwisowym – rozliczenie podatkowe (koszty i przychód)
 • Wydatki poniesione bezpośrednio przed fizycznym wydaniem pojazdu w związku z jego sprzedażą – odliczenie VAT i zaliczenie do kosztów
 • Koszty magazynowania nowych samochodów na placach zewnętrznych – kwalifikacja kosztu
 • Błędnie zafiskalizowana sprzedaż / błędnie wystawiona faktura na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – czy możliwa korekta?
 • Złomowanie towarów uszkodzonych, przeterminowanych itp. – warunki zaliczenia do kosztów
 • Obowiązek rejestracji pojazdów używanych kupowanych z zamiarem dalszej odprzedaży – wpływ na VAT-26, odliczenie VAT i koszty podatkowe

Dzień 2. Zajęcia online (10:00-17:00)

Prowadzący: Bartosz Mazur, Weronika Grzęda, Anna Ziemnicka-Milej

1. Ustawa deregulacyjna i zmiany w ordynacji podatkowej z perspektywy firmy dealerskiej

Bartosz Mazur

Ordynacja

 • Rozwiązania dotyczące oprocentowania nadpłat powstałych w wyniku orzeczeń TSUE
 • Rozszerzenie domniemania zachowania terminu przy wnoszeniu pism do organów podatkowych
 • Wykreślenie art. 70 par. 6 pkt 1. służącego wydłużaniu pięcioletniego okresu przedawnienia

Pozostałe zmiany

 • Brak ZUS w działalności nierejestrowej
 • Kasowy PIT
 • Brak kar za nieumyślne zatrudnienie cudzoziemca bez dochowania formalności

2. Transakcje dotyczące dealerstwa. Sprzedaż firmy, zakup przedsiębiorstwa, likwidacja działalności. Zarys tematyki i kluczowe punkty do analizy

Bartosz Mazur

 • Formuły sprzedaży biznesu dealerskiego (sprzedaż nieruchomości/sprzedaż ZCP/sprzedaż przedsiębiorstwa/sprzedaż udziałów w spółce)
 • Sprzedaż dealerstwa – skutki podatkowe. CIT, VAT, PIT, składka zdrowotna
 • Zaangażowanie fundacji rodzinnej do sprzedaży dealerstwa
 • Zakup dealerstwa – rozliczenie podatkowe u kupującego. Koszty podatkowe, PCC, odliczenie VAT
 • Likwidacja działalności jednoosobowej dealera – skutki w PIT i VAT
 • Rozliczenie podatkowe likwidacji spółki

3. Rozliczenia z samozatrudnionymi

Bartosz Mazur

 • Rozliczenia związane z używaniem samochodów przez samozatrudnionych
 • Rozliczenia związane z delegacjami samozatrudnionych
 • Rozliczenia związane z konkursami i innymi przedsięwzięciami kierowanymi do samozatrudnionych

4. Estoński CIT. Zagadnienia bieżące

Bartosz Mazur

 • Jeden wspólnik, dwie spółki – brak prawa do CIT estońskiego? Wyjaśnienie zamieszania z pismem US opublikowanym w mediach
 • Wejście do EC w trakcie roku. Kiedy zamknąć księgi? Na co uważać? Czy warto przeprowadzić audyt powdrożeniowy EC i na co zwrócić uwagę? 
 • Estoński CIT a sprawozdanie z terminów w transakcjach handlowych – składać czy nie?
 • Samochody dla pracowników a wydatki niezwiązane. Czy rzeczywiście trzeba płacić podatek? Czy warto zawnioskować o interpretację?
 • Użytek odpłatny. Czy warto go wprowadzić?
 • Ukryte zyski. Netto czy brutto – najnowsza praktyka
 • Podatek od nieujawnionych operacji. Kiedy i jak go zapłacić, na co uważać? Co z kosztami rozliczanymi rezerwą?
 • Obowiązkowe używanie samochodu elektrycznego. Co z CIT estońskim? Jakie skutki w PIT i VAT? Czy takie działanie jest legalne?
 • Zakup wyposażenia do samochodu i późniejsza korekta. Co z CIT estońskim i VAT?
 • Faktury od leasingu za udzielenie informacji organom ścigania
 • Kara administracyjna za niezgłoszenie zakupu samochodu
 • Koszty związane z przygotowaniem do sukcesji – ukryte zyski?
 • CIT estoński a fundacja rodzinna – można łączyć czy nie? Co się bardziej opłaca?
 • Reorganizacja w celu skorzystania z estońskiego CIT – unikanie opodatkowania?
 • Brak wypłaty dywidendy pomimo uchwały – co z EC?
 • Wynagrodzenie prokurenta – opodatkowane czy nie?
 • Wynagrodzenia członków rodziny – opodatkowane czy nie?

5. Akcyza w stacji dealerskiej. Nowe orzecznictwo (i nie tylko)

Weronika Grzęda

 • Zwolnienie z akcyzy samochodów osobowych wykorzystywanych do celów badawczych – projekt ustawy deregulacyjnej
 • Nowe orzecznictwo dotyczące akcyzy od pojazdów z dwoma rzędami siedzeń (brygadówki) – na co zwrócić uwagę, oceniając samochód w zakresie tego, czy podlega on opodatkowaniu akcyzą?
 • Zmiana w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej do pozycji 8703 (zmiana dotycząca vanów z dwoma rzędami siedzeń (brygadówki))
 • Zmiana podejścia organów do opodatkowania akcyzą tzw. miękkich hybryd

6. Stosowanie przepisów AML a projektowane zmiany

Anna Ziemnicka-Milej

 • Podstawowe obowiązki na gruncie AML instytucji obowiązanych, które przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro
 • Limity płatności gotówkowych – jakie rodzaje płatności powodują, że dany podmiot staje się instytucją obowiązaną, a jakie powodują obowiązek raportowania transakcji?
 • Regulacje polskiej ustawy AML dotyczące płatności gotówkowych a transakcje zagraniczne
 • Definicja płatności gotówkowej a wpłatomaty, wpłaty gotówki w bankach itp.
 • Transakcje powiązane przekraczające łączną wartość 10 000 euro płatności gotówkowej – czy powodują spełnienie przesłanki do uznania podmiot przyjmujący te płatności za instytucję obowiązaną?
 • Transakcje rozbite – gotówka + przelew – kiedy powodują nabycie statusu instytucji obowiązanej?
 • Moment nabycia statusu instytucji obowiązanej – zawarcie umowy czy przyjęcie płatności?
 • Czy można całkowicie znieść transakcje gotówkowe w salonie dealerskim?
 • Ogólne uwagi dotyczące zasady wyznaczania beneficjenta rzeczywistego w spółkach, w tym spółkach osobowych

7. Ustawa o sygnalistach. Jakie zmiany dla dealera?

Anna Ziemnicka-Milej

 • Zakres regulacji i termin wejścia ich w życie
 • Kryterium zatrudnienia – nowe zasady
 • Nowe obowiązki proceduralne
 • Wewnętrzna procedura – od kiedy i co powinna zawierać?
 • Zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Sankcje

Sesja pytań i odpowiedzi, online (12:00-17:00)

Prowadzący: Marta Szafarowska, Weronika Grzęda, Bartosz Mazur, Anna Ziemnicka-Milej

Dopasuj szkolenie do swoich potrzeb i sprawdź...

Dostępne pakiety i formy płatności

Szkolenie online

(Aby przejść do pakietów dla Szkolenia stacjonarne + online, przewiń stronę w dół)

Na żywo

1 osoba z firmy: 499 zł

499 zł

netto + VAT

Standardowy

1 osoba z firmy: 699 zł

699 zł

netto + VAT

Premium

3 osoby z firmy: 1 999 zł

1 999 zł

netto + VAT

* Na życzenie Uczestnika

Szkolenie stacjonarne + online

(Aby przejść do pakietów dla Szkolenia online, przewiń stronę w górę)

1 DZIEŃ

1 osoba z firmy: 799 zł

799 zł

netto + VAT

2 DNI

1 osoba z firmy: 899 zł

899 zł

netto + VAT

2 DNI PREMIUM

3 osoby z firmy: 2 399 zł

2 499 zł

netto + VAT

Sprawdź, kto prowadzi szkolenie

Wykładowcy

Marta Szafarowska

Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. 

Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy. Swoją wiedzą regularnie dzieli się podczas szkoleń i konferencji, zyskując autorytet, uznanie i sympatię uczestników.

Bartosz Mazur

Doradca podatkowy i partner w Gekko Taxens. Zajmuje się głównie podatkami dochodowymi. W przeszłości pracował jednak również w działach zajmujących się podatkiem VAT, dzięki czemu zdobył wszechstronną wiedzę, pozwalającą na kompleksową obsługę klientów. 

Specjalizuje się w szczególności w doradztwie dla firm z branży motoryzacyjnej, leasingowej, farmaceutycznej, IT i nieruchomości.

Weronika Grzęda

Adwokat, menedżer w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie VAT i podatku akcyzowego. Zajmuje się m.in. międzynarodowym obrotem towarowym na gruncie VAT i opodatkowaniem akcyzą wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych i samochodów. Doradza podmiotom m.in. z branż farmaceutycznej, motoryzacyjnej, leasingowej i handlowej. Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji. Oprócz bieżącego doradztwa prawnego i podatkowego zajmuje się również prowadzeniem przeglądów i szkoleń podatkowych.

Anna
Ziemnicka-Milej

Partner i adwokat w Gekko Taxens. Zajmuje się obsługą sporów sądowych, postępowaniami karnymi skarbowymi oraz sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawem autorskim. 

Współpracuje z dealerami, świadcząc pomoc prawną m.in. w zakresie RODO, przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) i zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym w odniesieniu do ustawy o recyklingu pojazdów.

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt