O szkoleniu →

AML a obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy - szkolenie praktyczne

Przyjmowanie nadprogowych* płatności gotówkowych w branży dealerskiej

3 na 10 dealerów przyjmuje od klientów płatności gotówkowe o równowartości co najmniej 10 tys. euro

* Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy AML instytucją obowiązaną są m.in. przedsiębiorcy w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane

Czego potrzebuje Twoja firma?

Firma przyjmuje płatności gotówkowe o równowartości co najmniej 10 tys. euro

Co potrzebne?

Firma nie przyjmuje (lub nie chce przyjmować) płatności gotówkowych o równowartości co najmniej 10 tys. euro

Co potrzebne?

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

O szkoleniu

Zgłaszając udział w szkoleniu „AML a obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy – szkolenie praktyczne”, uzyskasz:

A w Pakiecie Standardowym dodatkowo:

Uczestnicząc w szkoleniu, dowiesz się między innymi:

1

Podjęcie jakich działań przez spółkę sprawia, że staje się ona instytucją obowiązaną?

2

Czy spółka może ograniczyć lub całkowicie wyeliminować przyjmowanie płatności gotówkowych?

3

Jak zidentyfikować i ocenić zagrożenie prania brudnych pieniędzy dla poszczególnych transakcji?

4

Jak dobrać środki bezpieczeństwa finansowego dla transakcji okazjonalnej oraz istniejącego stosunku gospodarczego?

5

Jak prawidłowo i w oparciu o jakie źródła identyfikować beneficjenta rzeczywistego?

6

Co, kiedy i jak raportować do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)?

7

Jak przeprowadzić obowiązkową, okresową ocenę ryzyka (nie rzadziej niż co 2 lata)?

8

Jaka odpowiedzialność – na gruncie przepisów AML – spoczywa na zarządzie, księgowym i handlowcu?

Sprawdź, jakie zagadnienia wybraliśmy

Program

Pranie pieniędzy. Zagadnienia wstępne

 • Zdefiniowanie zjawiska
 • Kto i jak pierze pieniądze?
 • Przyczyny prania pieniędzy
 • Proces prania pieniędzy
– Wprowadzenie gotówki do obrotu
– Maskowanie gotówki
– Wyjaśnienie pochodzenia gotówki
 • Proste mechanizmy prania pieniędzy
 • Mieszanie „brudnych” pieniędzy z legalnymi
 • Skala zjawiska prania pieniędzy

Pranie pieniędzy – normy prawne i definicje

 • Instytucja obowiązana
 • Beneficjent rzeczywisty (w tym przykłady)
 • Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP)
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
 • Klient
 • Stosunki gospodarcze
 • Transakcja okazjonalna

Instytucja obowiązana – praktyka

 • W jakich sytuacjach spółka staje się instytucją obowiązaną?
– Usługi księgowe
– Nadprogowe transakcje gotówkowe
– Ubezpieczenia na życie
– Działalność na rzecz spółek lub trustów (m.in. zapewnianie siedziby, adresu prowadzenia działalności, adresu korespondencyjnego innym podmiotom)
 • Podstawowe obowiązki instytucji obowiązanej
 • Jak długo utrzymuje się status instytucji obowiązanej?
 • Jak utracić status instytucji obowiązanej i kiedy jest to możliwe?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 • Dane podlegające ujawnieniu w CRBR
 • Zasady prawidłowego określania beneficjenta rzeczywistego 
 • Termin na dokonanie zgłoszenia
 • Kary
 • Zgłoszenie do CRBR
 • Zmiana danych
 • Zasady raportowania rozbieżności

Sankcje i odpowiedzialność

 • Kto odpowiada za AML?
 • Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków AML
– Instytucja obowiązana
– AML Officer / AML Deputy
– Każdy pracownik i współpracownik odpowiedzialny za AML

Ocena ryzyka prania pieniędzy i środki bezpieczeństwa finansowego

A. Ogólna ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

 • Rodzaje zagrożeń
– Usługi księgowe
– Transakcje gotówkowe
 • Ryzyko początkowe
 • Podatność
 • Ryzyko końcowe

B. Środki bezpieczeństwa finansowego

 • Czym są środki bezpieczeństwa finansowego – zakres środków bezpieczeństwa finansowego, kiedy i jak je stosować?
 • Przesłanki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
 • Identyfikacja oraz weryfikacja klienta (osoby działającej w imieniu klienta)
 • Identyfikacja i weryfikacja  beneficjenta rzeczywistego:
– Oświadczenie o strukturze własnościowej klienta
 • Status PEP
 • Ocena stosunków gospodarczych i ich bieżące monitorowanie
 • Środki bezpieczeństwa finansowego:
– Standardowe
– Uproszczone
– Wzmożone
 • Kiedy nie przeprowadzać transakcji?
 • Dokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego:
– Ocena ryzyka związanego z nawiązaniem stosunków/przeprowadzeniem transakcji z potencjalnym klientem
– Okresowa ocena ryzyka klienta lub inne formy monitoringu
 • Zalecane narzędzia do oceny ryzyka i źródła danych ustalanych i weryfikowanych w ramach środków bezpieczeństwa finansowego
 • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego a RODO
 • Czas przechowywania dokumentacji
 • Brak możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego

Wewnętrzne procedury

 • Elementy procedury i dokumentacji AML
 • Wdrożenie procedury i akceptacja przez kadrę kierowniczą 
 • Zapoznanie pracowników z procedurą i obowiązek szkoleniowy 
 • Ochrona pracowników raportujących do GIIF oraz innych osób realizujących w praktyce AML, w tym wzmocnienie prawne tzw. sygnalistów – obowiązek wprowadzenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń

Raportowanie do GIIF

 • Transakcje nadprogowe
 • Transakcje podejrzane:
– Typowanie
– Środki zaradcze
 • Rozbieżności CRBR

Spotkajmy się osobiście lub w formule on-line. Sprawdź dostępne...

Formy uczestnictwa

Uczestnictwo stacjonarne

Warszawa, 26.10.2022

godz. 10:00-16:00

Budynek Spektrum Tower
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

17. piętro – siedziba Gekko Taxens

Uczestnictwo on-line

Cała Polska, 26.10.2022

godz. 10:00-16:00

Dostęp do szkolenia przez platformę szkoleniową (wymagana standardowa przeglądarka i łącze o przepustowości 3 Mbps lub wyższej).

Uczestnictwo na zasadach identycznych jak w przypadku szkolenia stacjonarnego: możliwość zadawania pytań na żywo – przez mikrofon lub chat.

Wydrukowane materiały szkoleniowe otrzymasz kurierem przed szkoleniem.

Musisz to wiedzieć, jeśli interesuje Cię…

Stosowanie przepisów AML

Zachęcamy do pobrania informatora dotyczącego stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) w firmie dealerskiej.

Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML) wpływają na obowiązki dealerów zarówno wtedy, gdy posiadają oni status instytucji obowiązanej, jak i wtedy, gdy takiego statusu nie mają. Oczywiście ze znacznie szerszym zakresem czynności muszą liczyć się te firmy, które pełnią rolę instytucji obowiązanej. Całkowite wyeliminowanie płatności gotówkowych jest niemożliwe, ale ich ograniczenie i podjęcie dodatkowych czynności pozwoli dealerowi na uniknięcie statusu instytucji obowiązanej i szeregu uciążliwych, związanych z nim obowiązków.

Każdy dealer, który przyjmuje od klientów płatności gotówkowe o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro, jest instytucją obowiązaną, która – zgodnie z przepisami ustawy AML – musi stosować właściwe środki bezpieczeństwa finansowego. O zrealizowaniu przez niego tego obowiązku świadczy przedsięwzięcie określonych działań identyfikacyjnych, weryfikacyjnych, oceniających i monitorujących. Drugim istotnym obowiązkiem dealera – instytucji obowiązanej – jest rozpoznanie ryzyka (i ocena jego poziomu) prania pieniędzy związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną. 

Pytanie o to, czy kopiowanie dowodów osobistych klientów przez instytucje obowiązane i przechowywanie ich kopii na potrzeby związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy AML jest dopuszczalne również w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, powraca w debacie publicznej co jakiś czas, a rozstrzygnięcie tej kwestii nastręczało i nadal nastręcza pewnych trudności. Pomocnych wskazówek w tym zakresie – również dla dealerów – dostarcza niedawna decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłaszając udział w szkoleniu, zyskujesz możliwość skorzystania z bezpłatnej weryfikacji prawidłowości zgłoszenia spółki
do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

CRBR

Weryfikacja prawidłowości zgłoszenia do CRBR:

Sprawdź, kto prowadzi szkolenie

Wykładowca

Anna Ziemnicka-Milej

Partner i adwokat w Gekko Taxens. Zajmuje się obsługą sporów sądowych, postępowaniami karnymi skarbowymi oraz sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawem autorskim. 

Współpracuje z dealerami, świadcząc pomoc prawną m.in. w zakresie RODO, przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) i zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym w odniesieniu do ustawy o recyklingu pojazdów.

Dopasuj szkolenie do swoich potrzeb i sprawdź...

Dostępne pakiety i formy płatności

EKONOMICZNY

Dla 1 osoby

699 zł

netto + VAT

STANDARDOWY

Dla 1 osoby

799 zł

netto + VAT

* na życzenie Uczestnika

Wykupując dostęp, pozyskasz wartościową wiedzę. Wypełnij…

Formularz zgłoszeniowy

Administratorem danych osobowych jest Gekko Taxens Akademia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: daneosobowe@gtakademia.pl

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt