O szkoleniu →

Podatkowe zamknięcie roku w CIT z uwzględnieniem ostatnich zmian podatkowych

Kluczowe kwestie, najczęstsze błędy, wskazówki do wypełnienia zeznania rocznego

Dlaczego warto wykupić dostęp?

O szkoleniu

Wykupując dostęp do praktycznego szkolenia „Podatkowe zamknięcie roku w CIT z uwzględnieniem ostatnich zmian podatkowych”, możesz uzyskać:

Sprawdź, jakie zagadnienia wybraliśmy

Program

Część 1. Kalkulacja podatku

 • Krótkie przypomnienie – ogólne zasady ujęcia kosztów i przychodów (koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami, świadczenia o charakterze ciągłym i RMK, data powstania przychodu) oraz ich korekty 
 • Poszczególne elementy, na które należy zwrócić uwagę przy zamknięciu roku:
 1. Rozliczenie kosztów wynagrodzeń i ZUS (etat, umowy cywilnoprawne) oraz PPK – aktualne przepisy
 2. Odliczenia darowizn
 3. Ulga sponsoringowa
 4. Odliczenie hipotetycznych kosztów odsetek (koszty zatrzymanych zysków)
 5. Ograniczenia dla kosztów finansowania dłużnego i brak ograniczenia dla usług niematerialnych i ukrytych dywidend
 6. Odsetki niestanowiące KUP (kredyt na dywidendę, finansowanie inwestycji kapitałowych)
 7. Korekty faktur na przełomie roku (rozliczenie bonusów, w tym importerskich) – bonusy otrzymywane i wypłacane na przełomie roku, korekty rozliczeń z podmiotami powiązanymi (urealnienie kosztów)
 8. Bonusy w formie usługowej
 9. Koszty dotyczące przełomu roku – np. usługi ciągłe, media, licencje, prenumeraty
 10. Ulga na złe długi w CIT i PIT
 11. Odpisy aktualizujące i spisanie wierzytelności, spisanie niezapłaconych faktur
 12. „Punkt odcięcia” kosztów pośrednio i bezpośrednio związanych z przychodami, poniesionych na przełomie lat
 13. Refaktury 
 14. Metoda kasowa – odsetki, kary, odszkodowania
 15. Zaliczki 100% na poczet przyszłych dostaw
 16. Odliczenie strat podatkowych z zeszłych lat
 17. Podział dochodu na dochód operacyjny i kapitałowy; rozliczenie otrzymanych dywidend oraz innych transakcji kapitałowych
 18. Roczna korekta VAT – wpływ na CIT
 19. Koszty reprezentacji – najnowsze orzecznictwo
 20. Przychody ze świadczeń nieodpłatnych – głównie w obszarze transakcji finansowych (niewypłacone dywidendy, kwoty otrzymane na poczet podwyższenia kapitału)

Część 2. Obowiązki raportowe

 • Rozliczenie CIT – jakie deklaracje?
 • Inne istotne obowiązki raportowe:
 1. Podatek u źródła – CIT-10Z, IFT-2R, oświadczenia zarządu, aktualizacja dokumentacji dla WHT
 2. ORD-U
 3. TPR-C
 4. Raportowanie CbC
 5. PIT8-AR i CIT-6R
 6. Raportowanie spółek nieruchomościowych
 7. Informacja o strategii podatkowej
 8. Schematy podatkowe
 9. CIT-15J
 10. Pozostałe obowiązki raportowe

Zgłaszając udział w szkoleniu zyskasz również, dostęp do 30-minutowego nagrania M. Szafarowskiej na temat rozliczeń z importerami z tytułu bonusów ilościowych i jakościowych

Sprawdź, kto prowadzi szkolenie

O prowadzącym

Bartosz Mazur

Doradca podatkowy i partner w Gekko Taxens. Zajmuje się głównie podatkami dochodowymi. W przeszłości pracował jednak również w działach zajmujących się podatkiem VAT, dzięki czemu zdobył wszechstronną wiedzę, pozwalającą na kompleksową obsługę klientów. 

Specjalizuje się w szczególności w doradztwie dla firm z branży motoryzacyjnej, leasingowej, farmaceutycznej, IT i nieruchomości.

Przed dokonaniem zgłoszenia zachęcamy do przeprowadzenia testu wiedzy – w formie quizu – wskazującego obszary przepisów podatkowego zamknięcia roku w CIT, w których warto uzupełnić wiedzę. Test jest formą zabawy, a wyniki w żaden sposób nie są przez nas przetwarzane ani udostępniane. Quiz jest też anonimowy.

Dopasuj szkolenie do swoich potrzeb i sprawdź...

Dostępne pakiety nagrań i formy płatności

INDYWIDUALNY

Dla 1 osoby

399 zł

netto + VAT

* Na życzenie Uczestnika

Wykupując dostęp do szkolenia, pozyskasz wartościową wiedzę.

Formularz zgłoszeniowy

Administratorem danych osobowych jest Gekko Taxens Akademia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: daneosobowe@gtakademia.pl

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt