O szkoleniu →

Cykliczne szkolenie podatkowe dla dealerów.
Dodatkowy termin: styczeń 2024

Marta Szafarowska

Bartosz Mazur

Dlaczego warto wykupić dostęp do szkolenia?

O szkoleniu

Cykliczne szkolenie dla dealerów (edycja dodatkowa: styczeń 2024). Dlaczego warto?

Formuła szkolenia:

1. dzień szkolenia

Cała Polska, dostęp natychmiast (on-line)

Pytania i odpowiedzi

Cała Polska, dostęp natychmiast
(on-line)

2. dzień szkolenia

Cała Polska, dostęp natychmiast
(on-line)

Wykupując dostęp do nagrań, dowiesz się między innymi:

Dzień 1.

Jakie zmiany przepisów nastąpią w 2024 r.?

 • Na co należy zwrócić uwagę, wdrażając Krajowy System e-Faktur w stacji dealerskiej?
 • Jak będzie należało wypełniać poszczególne pola faktury ustrukturyzowanej (analiza schemy, 2. dzień)?
 • Czy podatek minimalny to jedyna nowa danina w 2024 r.? Jak kalkulować jego wysokość?
 • Na czym polega umowa datio in solutum i czy jej wdrożenie pozwoli uniknąć obowiązku zapłaty PCC?
 • Na co zwrócić uwagę, przyjmując lub realizując wpłaty gotówkowe w 2024 r.?

Jaka jest najnowsza praktyka dotycząca środków trwałych i WNIP w stacji dealerskiej?

 • Jak prawidłowo określić symbol KŚT i stawkę amortyzacyjną dla najważniejszych środków trwałych w stacji dealerskiej, takich jak pojazdy elektryczne i ładowarki?
 • Co trzeba wiedzieć o amortyzacji nieruchomości?

Jak podchodzić do bieżących problemów podatkowych spotykanych u dealerów?

 • Jak rozwinęło się orzecznictwo dotyczące rabatów pośrednich i czy w związku z tym wymagana jest zmiana dotychczasowego postępowania?
 • Jak na gruncie CIT i VAT ujmować korekty faktur marketingowych wystawianych na rzecz importera?
 • Jak kwalifikować dodatkowe wydatki związane z nabyciem samochodów używanych jako towarów handlowych?

Dzień 2.

Co zmienia się na „plus”, jeśli chodzi o akcyzę?

 • Co nowego w przypadku podejścia do pojazdów z dwoma rzędami siedzeń?
 • Co wynika z orzecznictwa dotyczącego możliwości zwrotu podatku w przypadku WDT mimo czasowej rejestracji?

Jakie są odpowiedzi na najpopularniejsze pytania dotyczące fotowoltaiki i ładowania pojazdów?

 • Jakie obowiązki akcyzowe pojawią się w przypadku odprzedaży energii elektrycznej?
 • Jak udokumentować ładowanie pojazdu – w zależności od źródła energii i rodzaju klienta (serwisowy, z „zewnątrz”)?
 • Jak rozliczyć depozyt konsumencki w systemie net-billing?

Na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z samozatrudnionymi, pracownikami i członkami zarządu?

 • Dlaczego rozliczenia z członkami zarządu, będącymi na samozatrudnieniu, mogą się skomplikować?
 • Jak rozliczać wydatki na kwiaty, prezenty świąteczne i jubileuszowe oraz wydatki towarzyszące wyjazdom integracyjnym?
 • Jakie będą skutki podatkowe programów wynajmu samochodów pracownikom realizowanych w różnych wariantach (z firmą leasingową, importerem, RaC)?

Jak nie narobić sobie problemów przy kwestiach związanych z usługami zwolnionymi od VAT oraz leasingiem?

 • Jak alokować zakupy do czynności opodatkowanych i zwolnionych od VAT i w jakich przypadkach możliwa jest rezygnacja ze stosowania zwolnienia?
 • Jakie rozliczyć leasing dofinansowany w ramach programu „Mój elektryk”?
 • Na co zwrócić uwagę w kontekście cesji, przedterminowego rozwiązania umowy leasingu i kosztów ponoszonych na rzecz leasingodawcy i korzystającego?

Na co zwrócili uwagę Uczestnicy poprzednich edycji szkolenia?

Opinie o szkoleniu

Świetnie przygotowane szkolenie - zarówno pod względem merytorycznym, jak i osób prowadzących. Wartko, ciekawie i jasno.

Materiały szkoleniowe przygotowane w taki sposób, że mogą służyć jako ściągawki i przypominajki w codziennej pracy, z których często i chętnie korzystamy.

Tematyka w całości poświęcania sytuacjom, z którymi mamy do czynienia na co dzień.

Polecam wszystkim z branży dilerskiej, doskonała relacja ceny do jakości.

Jasny przekaz, przyrównanie do rozliczeń u dealerów, a nie ogólnie.

Szkolenie, zwłaszcza stacjonarne – w moim przypadku – bardziej utrwala zdobyta wiedzę.

Jak zawsze rzetelnie i treściwie.

Poruszane tematy dotyczyły spraw istotnych dla naszej firmy.

Szkolenie spełniło moje oczekiwania.

Szkolenie robione pod branżę dealerską, na czasie.

Zdecydowana większość tematów przydatna dla pracowników działu finansowego dealera. Jasny i szczegółowy przekaz. Dziękuję!

Kompleksowe szkolenie przeznaczone dla branży dealerskiej. Bogata tematyka.

Szkolenie przejrzyste, a tematy przekazane w przystępny sposób. Gratulacje dla Prowadzących

Obowiązkowa pozycja szkoleniowa dla pracowników branży dealerskiej.

Powyższe opinie pochodzą z systemu ankiet poszkoleniowych. Zostały zweryfikowane i pochodzą od uczestników
cyklicznego 2-dniowego szkolenia podatkowego dla dealerów (edycje czerwiec 2023 i grudzień 2023).

Ponownie spotkamy się osobiście! Sprawdź dostępne...

Lokalizacje

Lokalizacje szkoleń stacjonarnych

Warszawa, 1.12.2023,
9:00-17:00

Centrum Konferencyjne Golden Floor, Budynek Centrum LIM
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa (wejście od strony ul. Chałubińskiego)

Katowice 4.12.2023,
9:00-17:00

Hotel Vienna House Easy by Wyndham Katowice ****
ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice

Sprawdź, jakie zagadnienia wybraliśmy

Program

Dzień 1.

Prowadzący: Marta Szafarowska, Bartosz Mazur

1. Środki trwałe i WNIP w stacji dealerskiej. Trendy, praktyka, klasyfikacja KŚT

Bartosz Mazur

 • Co i kiedy jest ŚT w stacji dealerskiej?
 • Nieruchomości na inwestycjach a amortyzacja
 • Kiedy nie można amortyzować nieruchomości?
 • WNIP czy RMK, jaka wartość początkowa? Aktualne podejście do licencji
 • Likwidacja ŚT – czy i kiedy jest kosztem?
 • Remont czy ulepszenie? Studia przypadków
 • ŚT otrzymane nieodpłatnie lub w rozliczeniu
 • Najpopularniejsze ŚT w dealerstwie, w tym ładowarki oraz samochody elektryczne – klasyfikacja KŚT, interpretacje, trendy

2. Samochody w rozliczeniu a PCC

Bartosz Mazur

 • Kiedy przyjęcie samochodu w rozliczeniu powoduje obowiązek zapłaty PCC?
 • Inne formuły rozliczenia zamiast sprzedaży – brak podatku?
 • Czy zmiana formuły to schemat podatkowy (MDR)?

3. Zmiany przepisów w 2024 r.

Harmonogram wdrażania obowiązkowego KSeF - zmiany

Marta Szafarowska

 • Na co wykorzystać dodatkowy czas?
Podatki „samochodowe” wynikające z KPO
 • Na czym mają polegać?
 • Jakie podmioty miałyby zostać nimi objęte
 • Od kiedy miałyby wejść w życie?
Limity wpłat gotówkowych w 2024 r.
 • Wartości obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.
 • Aktualne podejście do rozliczeń gotówkowych z kontrahentami, w tym samozatrudnionymi
 • Gotówkowe dopłaty klientów (np. VAT przy naprawie blacharsko-lakierniczej) a skutki podatkowe

4. Bieżące zagadnienia podatkowe dotyczące stacji dealerskich

Marta Szafarowska

 • Obciążenie klienta za udział w szkodzie – faktura VAT czy nota obciążeniowa?
 • Warunki i zasady pełnego odliczenia VAT od samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej – możliwe formy prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, utrata prawa do odliczenia i skutki podatkowe
 • Korekty faktur marketingowych „in plus” i „in minus” wystawianych na rzecz importera – ujęcie w VAT i CIT
 • Rozliczenie usługi wynajmu nabywanej przez dealera w celu udostępnienia pojazdu klientowi blacharni-lakierni i serwisu mechanicznego
 • Rozliczenie usług serwisowych nabywanych od podmiotów zewnętrznych i świadczonych na rzecz innych dealerów
 • Wydatki związane z nabyciem samochodów używanych jako towarów handlowych – kwalifikacja jako kosztów podatkowych
 • Kwalifikacja kosztów bezpłatnych przeglądów dotyczących sprzedanych samochodów
 • Koszty związane z usunięciem usterek i szkód powstałych w wyniku działania pracowników dealera
 • Bezpłatne użyczenia samochodów demonstracyjnych na rzecz klientów – okres trwania i ujęcie w ewidencji przebiegu pojazdu
 • Rozliczenie polis ubezpieczeniowych samochodów użytkowanych w firmie dealerskiej
 • Rabaty pośrednie a najnowsze orzecznictwo na gruncie VAT i CIT
 • Skutki otrzymania nagród w sprzedaży premiowej – dla spółki i osoby fizycznej
 • WNT nowych i używanych naczep i ciągników a kwestia rozliczenia VAT

5. Rozliczenia z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego, kredytowego itp. i stosowanie proporcji VAT

Marta Szafarowska

 • Ogólne zasady alokacji zakupów do czynności opodatkowanych i zwolnionych od VAT
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe, kredytowe itp. a proporcja wynikająca z art. 90 ustawy o VAT, elementy sprzedaży wliczane do proporcji, możliwość potraktowania pośrednictwa jako usług pomocniczych do działalności dealerskiej
 • Możliwość rezygnacji ze zwolnienia – zakres usług zwolnionych, które mogą zostać objęte opodatkowaniem, warunki rezygnacji ze zwolnienia
 • Dokumentowanie usług zwolnionych od VAT i ujęcie ich w JPK
 • Faktury za pośrednictwo wystawiane przez CarGarantie w ramach samofakturowania

6. Rozliczenia z importerami z tytułu bonusów ilościowych i jakościowych

Marta Szafarowska

Dzień 2.

Prowadzący: Marta Szafarowska, Weronika Grzęda, Bartosz Mazur

1. Podatek minimalny od 1.01.2024 r.

Bartosz Mazur

 • Podatek minimalny – będzie czy nie?
 • Jakich podmiotów dotyczy podatek minimalny po zmianach?
 • Podstawa opodatkowania i kalkulacja wysokości podatku

2. Zmiany przepisów w 2024 r.

Przygotowanie do stosowania KSeF przez dealerów

Marta Szafarowska

 • Harmonogram wdrażania obowiązkowego KSeF
 • Zakres podmiotów objętych obowiązkiem stosowania KSeF oraz zakres faktur i czynności dokumentowanych fakturami ustrukturyzowanymi
 • Faktury dla konsumentów (B2C). Identyfikacja konsumenta
 • Obowiązek oznaczania faktur kodem dostępu (QR) i ich weryfikacja – w warunkach standardowych i niestandardowych (awaria, niedostępność)
 • Awaria KSeF, niedostępność KSeF, awaria KSeF u podatnika – różnice pomiędzy tymi pojęciami i prawidłowe działanie w poszczególnych sytuacjach
 • Zakres należności, który może być uwzględniony na fakturze wystawianej za pośrednictwem KSeF
 • Powstanie obowiązku podatkowego w VAT w przypadku faktur wystawianych za pośrednictwem KSeF – wpływ daty wysyłki faktury na rozpoznanie obowiązku podatkowego, termin graniczny na wysyłkę tej faktury
 • Faktury wystawiane w walutach obcych – zasady stosowania kursów walut do faktur ustrukturyzowanych
 • Zmiany w zakresie faktur korygujących i metod korygowania dokumentów
 • Zmiany w zakresie faktur zaliczkowych – praktyczne skutki, zakres danych wymaganych w przypadku faktur zaliczkowych wystawianych w ramach KSeF
 • Załączniki do faktur wystawianych w KSeF, a możliwość prezentacji dodatkowych informacji na fakturach ustrukturyzowanych
 • Duplikaty faktur w KSeF
 • Odliczenie VAT na podstawie faktur ustrukturyzowanych – terminy, wymagane zmiany procedur, np. przy rozproszonych źródłach odbioru faktur
 • Zakres zakupów, które nadal dokumentowane będą w „tradycyjny” sposób
 • Krajowy System e-Faktur a MPP oraz regulacje dotyczące płatności za faktury ustrukturyzowane
 • Sankcje finansowe za błędy w korzystaniu z KSeF – „taryfikator” i okres obowiązywania „taryfy ulgowej”, zakres czynności objętych potencjalnymi sankcjami, co ze spóźnieniem się z wystawieniem faktury?
 • Uprawnienia użytkowników w ramach obligatoryjnego KSeF – zasady nadawania uprawnień i formularz ZAW-FA (zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF)

3. Krajowy System e-Faktur. Schema

Marta Szafarowska

 • Nowa wersja struktury logicznej faktur ustrukturyzowanych – co nowego wynika z objaśnień?
 • Zakres odbiorców w przypadku faktur ustrukturyzowanych – zarówno z perspektywy sprzedającego, jak i nabywcy (pole Podmiot3)
 • Omówienie wybranych pól ze struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej

4. Podatek akcyzowy w stacji dealerskiej. Wybrane zagadnienia

Weronika Grzęda

 • Brak konieczności uiszczenia akcyzy od dwurzędowych (6- lub 7-miejscowych) pojazdów powstałych na bazie typu furgon i VAN
 • Warunki zwrotu akcyzy przy WDT samochodu mimo czasowej rejestracji pojazdu na terytorium Polski – nowe orzecznictwo

5. Ładowarki i fotowoltaika. Odpowiedzi na najpopularniejsze pytania dealerów

Weronika Grzęda

Nieruchomości z fotowoltaiką (w tym wynajmowane) – wybrane perspektywy i konfiguracje
 • Energia kupiona z „sieci” oraz wyprodukowana z fotowoltaiki – jakie obowiązki akcyzowe pojawią się w przypadku:
– Odprzedaży energii elektrycznej zakupionej od zakładu energetycznego na rzecz najemcy?
– Zużycia na potrzeby własne energii elektrycznej wyprodukowanej z fotowoltaiki?
– Odprzedaży na rzecz najemcy (refaktura / usługa najmu) energii wyprodukowanej z fotowoltaiki?
 • Jakie obowiązki akcyzowe pojawią się w przypadku odprzedaży energii elektrycznej do sieci?
Fotowoltaika a ładowanie samochodów elektrycznych
 • Jakie obowiązki powstaną na gruncie VAT i akcyzy oraz jaki jest prawidłowy sposób dokumentowania ładowania samochodów:
– Na potrzeby własne dealera?
– Przez klientów „zewnętrznych”?
– W ramach usługi realizowanej przez serwis?
 • Jakie obowiązki akcyzowe pojawią się w zależności od mocy instalacji fotowoltaicznej?
 • Deklaracje akcyzowe. Kto ma obowiązek je składać, w jaki sposób, w jakich terminach i przy pomocy jakich formularzy?
 • Czy w przypadku posiadania fotowoltaiki do 1MW i zużywania energii na potrzeby własne dealera może pojawić się obowiązek rejestracji w CRPA?
 • Kto jest obowiązany do prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej? Jakie są zasady prowadzenia ewidencji?
Net-billing
 • Czym jest konto prosumenta, a czym depozyt prosumencki?
 • Net-billing. Czy sprzedaż energii do sieci podlega VAT? Jakie są obowiązki prosumenta i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

6. Program „Mój Elektryk” i zagadnienia leasingowe

Marta Szafarowska

 • Rozliczenie leasingu dofinansowanego w ramach programu „Mój elektryk”
 • Rozliczenie wykupu samochodów poleasingowych na gruncie VAT i CIT
 • Przeznaczenie samochodu do odpłatnego wynajmu, a następnie do celów działalności gospodarczej dealera – co ze stosowaniem limitu? Przykłady
 • Wstąpienie do umowy leasingu samochodu w celu jego wykupu i późniejszej sprzedaży – skutki podatkowe cesji, przedterminowego rozwiązania umowy leasingu, koszty ponoszone na rzecz leasingodawcy i korzystającego
 • Sprzedaż samochodów na rzecz firmy leasingowej i rozliczenie zaliczki pobranej od klienta

7. Rozliczenia z samozatrudnionymi, pracownikami i członkami zarządu

Bartosz Mazur

Samozatrudnieni i zarząd:
 • Powrót koncepcji testu przedsiębiorcy, planowane zmiany w prawie unijnym. Czy zbliża się likwidacja samozatrudnienia?
 • Członkowie zarządu jako samozatrudnieni przedsiębiorcy. Przesłanki dopuszczalności w świetle odmowy wydania opinii przez Szefa KAS z 18.08.2023 r. (sygn. DKP3.8082.14.2022)
 • Przejście na B2B – dopuszczalne czy nie? Kwestia ZUS, PIT i schematów podatkowych
 • Poprawne zasady rozliczeń z samozatrudnionymi – jak nie narobić sobie kłopotów?
Benefity i inne rozliczenia z pracownikami:
 • Dopłata do dojazdów do pracy
 • Opieka medyczna, ubezpieczenia, w tym doubezpieczenie partnera i karty multisport – w tym w układzie odprzedaży za 1 zł
 • Rabaty pracownicze
 • Bony zakupowe, karty upominkowe (np. sodexo), programy kafeteryjne
 • Prezenty jubileuszowe i świąteczne
 • Wieńce pogrzebowe, kwiaty na dzień kobiet
 • „Pizza za nadgodziny”, owoce, napoje do pracy, cukierki na recepcję, catering na wydarzenia wewnętrzne i szkolenia
 • Stroje dla pracowników 
 • Sponsoring własnej drużyny sportowej (w tym wynajem hali i zakup strojów sportowych) 
 • Wyjazdy integracyjne 
 • Bilety do kina i teatru
 • Szkolenia, studia, nauka języków obcych
 • Konkursy dla pracowników, programy wspierające sprzedaż, takie jak programy motywacyjne i sprzedaż premiowa
 • Finansowanie wpłat na IKE / IKZE
 • Dofinansowanie i ryczałty w ramach pracy zdalnej
 • Wellbeing (zapewnianie konsultacji psychologicznych, masaży, joga)

8. Programy wynajmu samochodów na rzecz pracowników i współpracowników (leasing pracowniczy)

Marta Szafarowska

 • Warianty wyposażenia pracownika i współpracownika w samochód nieprzeznaczony do celów służbowych – skutki podatkowe
 • Nieodpłatne zapewnienie samochodów pracownikom w celu ich „dojeżdżenia” (osiągnięcia minimalnego przebiegu)
 • Preferencyjny wynajem samochodów na rzecz pracowników (jako forma programu motywacyjnego), a potem odprzedaż na rzecz klientów

Dopasuj szkolenie do swoich potrzeb i sprawdź...

Dostępne pakiety i formy płatności

Szkolenie online

Pakiet Nagrań

1 dostęp: 199 zł + VAT

199 zł

netto + VAT

Pakiet Nagrań

1 dostęp: 699 zł + VAT

699 zł

netto + VAT

* Na życzenie Uczestnika

Wykupując dostęp do nagrań ze szkolenia, pozyskasz wartościową wiedzę. Wypełnij…

Formularz zgłoszeniowy

Administratorem danych osobowych jest Gekko Taxens Akademia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: daneosobowe@gtakademia.pl

Szkolenie stacjonarne + online

(Aby przejść do pakietów dla Szkolenia online, przewiń stronę w górę)

1 DZIEŃ

1 osoba z firmy: 799 zł

799 zł

netto + VAT

2 DNI

1 osoba z firmy: 899 zł

899 zł

netto + VAT

2 DNI PREMIUM

3 osoby z firmy: 2 499 zł

2 499 zł

netto + VAT

Sprawdź, kto prowadzi szkolenie

Wykładowcy

Marta Szafarowska

Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. 

Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy. Swoją wiedzą regularnie dzieli się podczas szkoleń i konferencji, zyskując autorytet, uznanie i sympatię uczestników.

Bartosz Mazur

Partner i doradca podatkowy w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Zajmuje się głównie podatkami dochodowymi. W przeszłości pracował jednak również w działach zajmujących się podatkiem VAT, dzięki czemu zdobył wszechstronną wiedzę, pozwalającą na kompleksową obsługę klientów. 

Specjalizuje się w szczególności w doradztwie dla firm z branży motoryzacyjnej, leasingowej, farmaceutycznej, IT i nieruchomości.

Weronika Grzęda

Adwokat, menedżer w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie VAT i podatku akcyzowego. Zajmuje się m.in. międzynarodowym obrotem towarowym na gruncie VAT i opodatkowaniem akcyzą wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych i samochodów. Doradza podmiotom m.in. z branż farmaceutycznej, motoryzacyjnej, leasingowej i handlowej. Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji. Oprócz bieżącego doradztwa prawnego i podatkowego zajmuje się również prowadzeniem przeglądów i szkoleń podatkowych.

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt