O szkoleniu →

Nowe regulacje dotyczące rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów

Szkolenie dla firm zajmujących się leasingiem, wynajmem i sprzedażą samochodów

Zanim zgłosisz udział w szkoleniu „Nowe regulacje dotyczące rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów”, zachęcamy do przeczytania artykułu, w którym prowadząca, adwokat Weronika Grzęda, opisuje najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2024 r.

Dlaczego warto wykupić dostęp do szkolenia?

O szkoleniu

Wykupując dostęp do szkolenia
„Nowe regulacje dotyczące rejestracji i zawiadamiania o zbyciu pojazdów”, uzyskasz:

Wykupując dostęp do szkolenia, dowiesz się między innymi:

1

Jakie nowe grupy pojazdów będą podlegały obowiązkom związanym ze złożeniem wniosku o rejestrację?

2

Czy terminy na rejestrację pojazdu i zawiadomienie o jego zbyciu zostały wydłużone?

3

Jak przedstawia się nowy katalog sankcji za niedopełnienie obowiązków związanych z rejestracją pojazdów i zawiadomieniem o ich zbyciu?

4

Czy jeśli wniosek o rejestrację pojazdu zostanie złożony w ustawowym terminie, ale rejestracja zostanie dokonana później, właścicielowi pojazdu będą grozić sankcje?

5

Jakie nowe obowiązki przewidują przepisy w odniesieniu do samochodów sprowadzanych spoza krajów UE?

6

Jaki warunek musi spełnić firma leasingowa, by skorzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestracji nowych pojazdów na takich warunkach jak dystrybutorzy i dealerzy samochodów?

7

Jakie dokumenty należy posiadać, by złożyć wniosek o rejestrację i zawiadomienie o zbyciu pojazdu? Czy obie procedury można przeprowadzić przez internet?

8

Z jakich zwolnień lub wydłużonych terminów na rejestrację mogą korzystać firmy leasingowe i dealerzy?

9

Które regulacje stosować w odniesieniu do samochodów nabytych do 31.12.2023 r., ale rejestrowanych w 2024 r.?

10

Czy nadal trzeba będzie zawiadamiać Wydział Komunikacji o nabyciu samochodów, zarejestrowanych już na terytorium kraju?

Sprawdź, jakie zagadnienia wybraliśmy

Program

Co zmieniają nowe przepisy?
 • Najważniejsze pojęcia z ustawy Prawo o ruchu drogowym obowiązującej do 31.12.2023 – rejestracja, zawiadomienie o zbyciu i nabyciu, wyrejestrowanie pojazdu
 • Najważniejsze pojęcia z ustawy Prawo o ruchu drogowym obowiązującej od 1.01.2024 – wniosek o rejestrację, zawiadomienie o zbyciu, wyrejestrowanie pojazdu 
 • Zestawienie najważniejszych zmian
Wniosek o rejestrację pojazdu
 • Nowe pojęcie na gruncie PoRD
 • 30- czy 90-dniowy – który termin na złożenie wniosku o rejestrację znajdzie zastosowanie w przypadku spółek zajmujących się leasingiem i wynajmem oraz dealerów?
 • Obowiązek złożenia wniosku o rejestrację w odniesieniu do nabycia pojazdu na terytorium Polski
 • Zwolnienie z obowiązku złożenia wniosku o rejestrację na podstawie art. 80s ust. 2 ustawy PORD – możliwość zastosowania przez spółki zajmujące się leasingiem i wynajmem oraz dealerów
 • Profesjonalne dowody rejestracyjne i profesjonalne tablice rejestracyjne – możliwość korzystania przez spółki zajmujące się leasingiem i wynajmem oraz dealerów
 • Zwolnienie z obowiązku złożenia wniosku o rejestrację na podstawie art. 73aa ust. 5 ustawy PORD – możliwość zastosowania przez spółki zajmujące się leasingiem i wynajmem oraz dealerów
 • Obowiązek złożenia wniosku o rejestrację w odniesieniu do nabycia pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem UE
 • Obowiązek złożenia wniosku o rejestrację w odniesieniu do nabycia pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE 
 • Samochody sprowadzone spoza UE – nowe obowiązki
 • Zwolnienie z obowiązku złożenia wniosku o rejestrację w przypadku samochodów sprowadzanych z i spoza UE – możliwość zastosowania
 • Jak liczyć termin 30- i 90-dniowy?
 • Zbycie pojazdu przed upływem terminu na złożenie wniosku o rejestrację – na kim ciążą obowiązki?
 • Zwolnienie z obowiązku złożenia wniosku o rejestrację na podstawie art. 73aa ust. 6 i 7 ustawy PORD – możliwość zastosowania przez spółki leasingowe
 • Wniosek o rejestrację – wymagana forma, załączniki i pełnomocnictwo
 • Wniosek o rejestrację – krok po kroku
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
 • Zmiany obowiązujące od 1.01.2024 r.
 • Zakres pojazdów, wobec których został utrzymany obowiązek dokonania zgłoszenia
 • Termin na złożenie
 • Właściwość organu przy zawiadomieniu
 • Obowiązek złożenia zawiadomienia w przypadku współwłasności pojazdu
 • Możliwość zawiadomienia o zbyciu więcej niż jednego pojazdu
 • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – wymagana forma, treść, załączniki i pełnomocnictwo
 • Zawiadomienie o zbyciu – krok po kroku (gov.pl)
Sankcje
 • Sankcje za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu i złożenia wniosku o rejestrację pojazdu
 • Zastosowanie podwyższonych sankcji w przypadku spółek leasingowych
 • Uchylenie art. 140n ust. 4 ustawy PoRD a wysokość sankcji
Stosowanie przepisów na przełomie 2023 i 2024 r.
 • Data wystąpienia zdarzenia (nabycie, zbycie, rejestracja itd.) a obowiązki spoczywające na właścicielu
 • „Stare” czy „nowe” sankcje? Stosowanie w poszczególnych przypadkach

Spotkajmy się osobiście lub w formule on-line. Sprawdź dostępne...

Formy uczestnictwa

Uczestnictwo stacjonarne

Warszawa, 16.11.2023

godz. 9:30-12:00

Siedziba Gekko Taxens / Gekko Taxens Akademia
ul. Złota 3 lok. 21, 00-019 Warszawa,
4 piętro

Lokalizacja

Uczestnictwo on-line

Cała Polska, 16.11.2023

godz. 9:30-12:00

Dostęp do szkolenia przez platformę szkoleniową (wymagana standardowa przeglądarka i łącze o przepustowości 3 Mbps lub wyższej).

Uczestnictwo na zasadach identycznych jak w przypadku szkolenia stacjonarnego: możliwość zadawania pytań na żywo – przez mikrofon lub chat.

Sprawdź, kto prowadzi szkolenie

Wykładowca

Weronika Grzęda

Adwokat, menedżer w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie VAT i podatku akcyzowego. 

Zajmuje się m.in. międzynarodowym obrotem towarowym na gruncie VAT i opodatkowaniem akcyzą wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych i samochodów. Doradza podmiotom m.in. z branż farmaceutycznej, motoryzacyjnej, leasingowej i handlowej. Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji. Oprócz bieżącego doradztwa prawnego i podatkowego zajmuje się również prowadzeniem przeglądów i szkoleń podatkowych.

Dopasuj szkolenie do swoich potrzeb i sprawdź...

Dostępne pakiety i formy płatności

Pakiet Nagrań

Dla 1 osoby

499 zł

netto + VAT

* na życzenie Uczestnika

Dla Twojej firmy lepszym rozwiązaniem jest organizacja szkolenia zamkniętego – w wybranym przez Ciebie terminie, a w przypadku szkolenia stacjonarnego – również lokalizacji?

Skontaktuj się z nami, by poznać szczegółową ofertę.

Wykupując dostęp, pozyskasz wartościową wiedzę. Wypełnij…

Formularz zgłoszeniowy

Administratorem danych osobowych jest Gekko Taxens Akademia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: daneosobowe@gtakademia.pl

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt