Szkolenie podatkowe dla dealerów samochodów – Wiosna 2021

Najważniejsze informacje

Długość: 10 godz.
Prowadząca: Marta Szafarowska
Dodatkowe informacje: Dostęp do szkolenia obejmuje również nagranie sesji pytań i odpowiedzi (długość: 4 godz. 17 minut)

Program

1. JPK_VAT w praktyce

 • Rozporządzenie zmieniające zasady stosowania oznaczeń w ramach JPK
 • Korekta JPK w części deklaracyjnej a korekta JPK w części ewidencyjnej
 • Stosowanie oznaczenia GTU_01 – interpretacje, wskazówki
 • Świadczenie usług serwisowych czy sprzedaż części samochodowych (pod kątem MPP i GTU_07) – najnowsze orzecznictwo
 • Korekty RO w związku z wpływem zaliczki w ostatnim dniu danego miesiąc
 • Oznaczenia stosowane do WNT, importu towarów rozliczanych zgodnie z art. 33a ustawy o VAT oraz importu usług
 • Zakres usług oznaczanych GTU_12
 • Sprzedaż pojazdów w procedurze VAT marża – zasady ujmowania sprzedaży i zakupu w JPK
 • Wydanie bonów i voucherów pracownikom i klientom – jakim oznaczeniom podlega w ramach JPK?

2. Slim VAT w praktyce oraz na gruncie objaśnień Ministerstwa Finansów

3. Rozliczenie CIT za rok 2020 (i kolejne lata) – o czym należy pamiętać

 • przesunięcie terminu złożenia zeznania,
 • przychody wynikające z bonusów jakościowych – ujęcie księgowe i podatkowe
 • kwoty księgowane jako tzw. przychody przyszłych okresów – kiedy wykazywać dla celów podatkowych?
 • wsparcie otrzymane w związku z pandemią – jak ujmować dla celów podatkowych?
 • koszty doposażenia samochodów niewydanych w 2020 r. – jak ujmować w kalkulacji CIT?
 • koszty odpisów amortyzacyjnych oraz likwidacji środków trwałych – zasady ujęcia w kalkulacji CIT
 • ulga na złe długi w CIT – jakie wierzytelności obejmuje za 2020 r.? Czy dotyczy wyłącznie wydatków zaliczonych do KUP?
 • wydatki poniesione na wyposażenie pracowników na pracy zdalnej, czy stanowią KUP? jakie skutki powodują po stronie pracowników?
 • koszty PPK – jak powinny być ujmowane?
 • kwiaty, wiązanki, nekrologi – czy stanowią KUP?
 • IFT – jakie wydatki podlegają uwzględnieniu w stacji dealerskiej? 

4. Adaptacja / renowacja salonu – aspekty podatkowe

 • refundacja części kosztów przez importera w oparciu o uprzednio zawartą umowę – opodatkowanie, rozpoznanie przychodu, zasady zaliczania do KUP, amortyzacja podatkowa
 • refundacja części kosztów po przeprowadzeniu adaptacji jako samoistna decyzja importera – różnice podatkowe
 • klasyfikacja wydatków jako kosztów bieżących a jako środków trwałych (bądź zwiększenie ich wartości) – kiedy remont, a kiedy modernizacja? Porównanie

5. VAT-26 i korekta VAT:

 • wpłata zaliczki przez klienta, a późniejsza sprzedaż na rzecz firmy leasingowej – w którym momencie powinien być złożony VAT-26? 
 • zmiana formy używania samochodu a korekta VAT-26 (własność a korzystanie na podstawie umowy leasingu)
 • zasady ustalenia momentu nabycia pojazdu dla potrzeb korekty VAT
 • samochody rejestrowane, niewykorzystywane w działalności – co należy zapewnić, by nie były objęte obowiązkiem złożenia VAT-26?
 • samochody używane, nabywane w celu dalszej sprzedaży – jakie warunki należy spełnić, by nie były objęte obowiązkiem złożenia VAT-26
 • samochody zastępcze – zakres możliwego korzystania z tych samochodów, jeśli nie został złożony VAT-26
 • opóźnienie w złożeniu VAT-26 – skutki podatkowe na przykładach

6. Pozostałe zagadnienia bieżące

 • samofakturowanie usług świadczonych przez dealera – umowy z importerami, aspekty praktyczne i ryzyka, co faktura powinna zawierać i kiedy powinna być wystawiona?
 • paragony jako faktury uproszczone
 • zakres towarów i usług, które muszą być fiskalizowane nawet w przypadku sprzedaży pracownikom
 • wypłata dywidendy – zasady stosowania zwolnienia, jaki zakres dokumentów płatnik powinien posiadać?
 • zaliczki otrzymywane na poczet usług blacharsko-lakierniczych – kiedy powinny zostać opodatkowane?
 • polisy ubezpieczeniowe nabywane do samochodów używanych (przedłużone gwarancje) – zasady rozliczeń
 • sprzedaż samochodu z zawartą polisą ubezpieczeniową (OC/AC) – wypowiedzenie umowy i otrzymanie zwrotu składki – zasady rozliczeń
 • sprzedaż na próbę (na kilka miesięcy) – czy podlega opodatkowaniu VAT? kiedy należy wykazać przychód z tego tytułu?
 • artykuły spożywcze dla pracowników i gości salonu (kawa, herbata, owoce) – ujęcie dla celów VAT i CIT
 • szkody na samochodach własnych – zasady wykazania kosztów i przychodów z tytułu odszkodowań
 • finansowanie działalności dealerskiej – pożyczki od udziałowców a koszty finansowania zewnętrznego i skutki podatkowe obu tych źródeł.

7. Faktury ustrukturyzowane: 

 • czym są faktury ustrukturyzowane?
 • Krajowy System e-Faktur
 • jakie korzyści wiązać się będą dla podatników ze stosowaniem faktur ustrukturyzowanych?

8. Podatek akcyzowy – najnowsze zmiany

 • przebudowa zarejestrowanego samochodu ciężarowego jako czynność opodatkowana,
 • podatnik – kto jest zobowiązany zgłosić przebudowę do starostwa i zapłacić podatek akcyzowy (przykłady)
 • dokumenty wymagane dla pierwszej rejestracji samochodu na terytorium kraju

9. Slim VAT 2:

 • zmiana terminu na złożenie VAT-26
 • zmiana terminu na wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi
 • zmiany w zakresie zasad rozliczania importu usług
 • zmiany w zakresie odliczania VAT w drodze korekty
 • zmiany dotyczące faktur korygujących
 • likwidacja duplikatu faktury
 • zmiany dotyczące faktur zbiorczych
 • bilet jako faktura VAT
 • zmiany w zakresie prawa do odliczenia VAT
 • zmiany w uldze na złe długi

10. Nowelizacja projektu rozporządzenia dot. JPK

 • likwidacja oznaczenia MPP w JPK
 • zmiany w zakresie stosowania oznaczenia TP
 • nowe oznaczenia WSTO_EE i IED
 • zmiany w zakresie ewidencjonowania paragonów uznawanych za faktury uproszczone
 • doprecyzowanie zakresu stosowania oznaczeń GTU

Prowadząca

Marta Szafarowska
Wykładowca Gekko Taxens Akademia, doradca podatkowy i partner zarządzający w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu VAT, CIT, PIT i akcyzy. Swoją wiedzą regularnie dzieli się podczas szkoleń i konferencji, zyskując autorytet, uznanie i sympatię uczestników.

Copyright © 2022 Gekko Taxens Akademia