Polski Ład… i nie tylko. Najważniejsze wyzwania podatkowe dla dealerów samochodów w 2022 r.​

Najważniejsze informacje

Długość: 7 godz. 58 min.
Prowadzące: Marta Szafarowska, Bartosz Mazur
Dodatkowe informacje: Dostęp do szkolenia obejmuje również nagranie sesji pytań i odpowiedzi o długości 5 godz. 40 min.

Program

 1. Nowelizacja ustawy o VAT od 1.01.2022 r.
  • Zmiana terminu na wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi
  • Zmiany dotyczące faktur korygujących
  • Likwidacja duplikatu faktury
  • Zmiany dotyczące korygujących faktur zbiorczych
 2. Polski Ład. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.
  • Zmiany składki zdrowotnej i progów podatkowych
  • Zmiany w zakresie opodatkowania i oskładkowania poszczególnych form działalności
  • Minimalny podatek przychodowy
  • Zmiany w estońskim CIT
  • Zmiany w zakresie podatku u źródła
  • Nowe restrykcje kosztów finansowania dłużnego
  • Nowe ulgi dla wspierających sport, kulturę itd.
  • Zmiany w ustalaniu ryczałtu dla aut służbowych
  • Zmiany w zakresie prywatnego wykupu samochodu z leasingu
 3. Zmiany limitów płatności gotówkowych
  • Zmiany limitów płatności gotówkowych wynikające z Polskiego Ładu
  • Definicja pojęcia „transakcja” (również w przypadku sprzedaży obejmującej: samochód, ubezpieczenie i akcesoria)
  • Limity w świetle ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)
  • Konsekwencje podatkowe na gruncie ustaw o CIT i PIT
  • Przyjęcie płatności gotówkowej od klienta za samochód fakturowany na firmę leasingową
  • Przyjmowanie płatności gotówkowych na przełomie 2021 i 2022 r. – jakie stosować limity, by nie narazić się na negatywne konsekwencje
  • Praktyczne podsumowanie limitów płatności gotówkowych w świetle poszczególnych ustaw. Praktyczna ściągawka
 4. Rozliczenia i obowiązki dotyczące samochodów używanych przeznaczonych do odprzedaży
  • Rozliczenie WNT przy autach z zagranicy
  • Wybór właściwej formy opodatkowania sprzedaży samochodów sprowadzonych z zagranicy i nabywanych od polskich kontrahentów (VAT marża czy zasady ogólne) – przykłady
  • Obowiązki w zakresie VAT i akcyzy przy samochodach używanych sprowadzanych z zagranicy (VAT-marża czy WNT, VAT-23, akcyza)
  • Rozpoznanie powstania obowiązku podatkowego
  • Ustalenie podstawy opodatkowania (np. dla samochodów nabytych na aukcjach i platformach sprzedaży) oraz opodatkowanie zaliczek w procedurze VAT marża – w tym przykłady
  • Wykazywanie w JPK – wskazówki praktyczne
  • Wydatki eksploatacyjne – warunki konieczne, by odliczyć 100% VAT i zaliczyć wydatek do KUP
  • Rozliczanie korekt w przypadku zmiany ceny bądź braku dostawy samochodu używanego (z uwzględnieniem różnic kursowych) lub zastosowania błędnej procedury sprzedaży
  • Zmiana przeznaczenia auta przeznaczonego do dalszej odprzedaży na cele mieszane
  • Podatek PCC od nabycia samochodu – kiedy uwzględnić w kosztach?
 5. VAT-26 po zmianach z 1.10.2021
  • Nowe terminy składania i aktualizacji VAT-26
  • Pierwszy wydatek – co może nim być?
  • Obowiązek składania informacji VAT-26 w odniesieniu do wybranych kategorii samochodów (m.in. samochody z samorejestracji, samochody używane)
  • Obowiązek aktualizacji VAT-26 w przypadku sprzedaży samochodu (w tym – czy potrzebny „czynny żal” jeśli się nie składało?) – m.in. w kontekście wyroku NSA z 22.04.2021, sygn. I FSK 1049/18
  • Zamiast zgłoszenia na VAT-26 i ewidencji przebiegu – wewnętrzny regulamin użytkowania samochodów należących do dealera. Co powinien zawierać i do jakich kategorii samochodów może być stosowany? Praktyczna ściągawka
 6. Zagadnienia bieżące
  • Kwalifikacja i skutki rabatów, premii, refundacji i bonusów od importera – zmniejszenie kosztów czy przychód? Ujęcie w JPK
  • Rozliczenia z ubezpieczycielami – prowizje, zasady ich dokumentowania oraz moment wykazania dla celów VAT i CIT
  • Rozliczenia blacharsko-lakiernicze – korekty
  • Zmiana zasad fiskalizacji – korzyści oraz praktyka
  • Wydatki marketingowe – reklama czy reprezentacja?
  • Wydawanie gadżetów klientom a konsekwencje podatkowe na gruncie przepisów o podatku dochodowym i VAT
  • Wynagrodzenia wypłacane pracownikom dealera przez podmioty trzecie (np. firmy leasingowe, ubezpieczeniowe itp.) – nowa uchwała SN
  • Stosowanie oznaczeń GTU w praktyce – w kontekście świadczenia usług marketingowych (np. na rzecz importera), przechowywania opon, kosztów wysyłki, transportu samochodów, sprzedaży odpadów (np. przepracowanego oleju)
  • Korekty z tytułu rezygnacji klienta z zakupu samochodu – niezbędna dokumentacja
  • Opodatkowanie części zużytych do naprawy samochodu klienta w przypadku błędu popełnionego przez pracownika dealera oraz oferowanych bezpłatnie usług serwisowych
  • Zaliczanie do kosztów rat leasingowych, amortyzacji samochodów oraz ubezpieczenia AC – limit wartości samochodu
  • WDT samochodu nowego i używanego – zakres wymaganych dokumentów
  • VAT-1 przy samochodach ciężarowych – kreuje prawo do odliczenia czy tylko je potwierdza?
  • Zawieszenie bądź likwidacja jednego z oddziałów – koszty podatkowe, odliczenie VAT, CIT-ST

Prowadzący

Marta Szafarowska
Wykładowca Gekko Taxens Akademia, doradca podatkowy i partner zarządzający w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu VAT, CIT, PIT i akcyzy. Swoją wiedzą regularnie dzieli się podczas szkoleń i konferencji, zyskując autorytet, uznanie i sympatię uczestników.

Bartosz Mazur
Partner i doradca podatkowy w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Zajmuje się głównie podatkami dochodowymi. W przeszłości pracował jednak również w działach zajmujących się podatkiem VAT, dzięki czemu zdobył wszechstronną wiedzę, pozwalającą na kompleksową obsługę klientów. Specjalizuje się w szczególności w doradztwie dla firm z branży motoryzacyjnej, leasingowej, farmaceutycznej, IT i nieruchomości.

Copyright © 2022 Gekko Taxens Akademia