O szkoleniu →

Zagadnienia leasingowe w firmie dealerskiej. Szkolenie dla działów księgowych i handlowych

Marta Szafarowska

Bartosz Mazur

Małgorzata Sobońska-Szylińska

Dlaczego warto zgłosić udział?

O szkoleniu

Wykupując dostęp do szkolenia „Zagadnienia leasingowe w firmie dealerskiej”, przeznaczonym dla działów księgowych i handlowych, możesz uzyskać:

Formuła szkolenia:

Ścieżka szkolenia nr 1

Dla księgowych

Prowadząca: Marta Szafarowska,
doradca podatkowy

+ Sesja pytań i odpowiedzi

Dostęp natychmiast

(długość nagrania: 5 godz. 53 min)

Ścieżka szkolenia nr 2

Dla handlowców

Prowadzący: Bartosz Mazur,
doradca podatkowy

+ Sesja pytań i odpowiedzi

Dostęp natychmiast

(długość nagrania: 3 godz. 46 min)

Sprawdź, jakie zagadnienia wybraliśmy

Program

Ścieżka szkolenia nr 1

Dla księgowych

Prowadząca: Marta Szafarowska, doradca podatkowy

1. Leasing i najem w „klasycznym” CIT i PIT – podstawowe zasady

 • Kiedy umowa stanowi leasing finansowy, a kiedy operacyjny?
 • Podstawowe zasady rozliczania umów leasingu obu typów – z perspektywy finansującego i korzystającego
 • Leasing a limity 150 000 zł i 75% KUP
 • Dealer jako korzystający – główne ryzyka

2. Leasing i najem a VAT

 • Opodatkowanie VAT umów leasingu operacyjnego i najmu
 • VAT w leasingu finansowym
 • Opłaty dodatkowe a VAT
 • Odliczenie VAT w przypadku przeznaczenia samochodu do leasingu/najmu
 • Finansowy leasing zwrotny i ryzyka podatkowe z tym związane
– Czy finansowanie leasingiem tzw. stoku pojazdów jest bezpieczne podatkowo?
– Jakie są ryzyka z tym związane?
– Czy ryzyka te dotyczą również samochodów o wartości do 150 tys. zł?

3. Leasing u dealera – szczegółowe zagadnienia

 • Rozliczenie wykupu samochodów poleasingowych na gruncie VAT i CIT – leasing operacyjny a finansowy
– Wprowadzenie samochodu do ewidencji ŚT – ujęcie podatkowe a bilansowe
– Odliczenie VAT
 • Przeznaczenie samochodu do odpłatnego wynajmu, a następnie do celów działalności gospodarczej dealera – co ze stosowaniem limitu? Przykłady
 • Wstąpienie do umowy leasingu samochodu w celu jego wykupu i późniejszej sprzedaży
– Skutki podatkowe cesji
– Kwalifikacja kosztów przedterminowego rozwiązania umowy leasingu
– Koszty ponoszone na rzecz leasingodawcy i korzystającego
– Czy ponoszone koszty na rzecz finansującego i poprzedniego korzystającego są kosztami pośrednimi czy bezpośrednimi (związanymi z przyszłą sprzedażą)?
– Rozliczenie podatkowe samochodu przejętego jako towar używany do sprzedaży na podstawie cesji umowy leasingu
 • Sprzedaż samochodów na rzecz firmy leasingowej i rozliczenie zaliczki pobranej od klienta
– Kiedy możliwe wystawienie faktury korygującej dla klienta?
– Kiedy możliwe jest obniżenie sprzedaży i VAT należnego na podstawie wystawionej korekty?
 • Sprzedaż samochodu na potrzeby leasingu – obowiązek podatkowy w VAT
 • Rozpoczęcie amortyzacji w przypadku samochodu oddanego w najem/leasing
 • Leasing samochodu z zagranicy a akcyza i podatek u źródła
 • Faktury za „mandaty” oraz za udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu wystawiane przez firmy leasingowe
 • Rozliczenie szkód komunikacyjnych w leasingu
– Kto jest nabywcą usługi i komu powinna być wystawiona faktura?
– Praktyki zakładów ubezpieczeniowych wobec klientów używających samochodów w leasingu – ryzyko braku wypłaty części VAT
 • Pierwszy wydatek w przypadku zgłoszenia na VAT-26 pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu
 • Wycofanie z użytku pojazdu wykupionego z leasingu i przeznaczenie go wyłącznie do sprzedaży
 • Zakończenie umowy leasingu przed upływem 24 miesięcy
– Skutki podatkowe wcześniejszego wykupu bądź cesji umowy na innego korzystającego – w odniesieniu do dotychczas poniesionych kosztów i dotychczasowego odliczenia VAT

4. Rozliczenie leasingu dofinansowanego w ramach programu „Mój elektryk”

 • Jak kwalifikować otrzymane dofinansowanie?
 • Jak kwalifikować koszty pokryte z otrzymanego dofinansowania?

5. Leasing od strony rachunkowej

 • Odrębna klasyfikacja leasingu dla celów podatkowych i rachunkowych – z czego wynika?
 • Omówienie warunków, które na gruncie ustawy o rachunkowości decydują o klasyfikacji przedmiotu leasingu jako środka trwałego leasingodawcy bądź leasingobiorcy
 • Jakie jednostki są uprawnione do uproszczonego rozliczania leasingu na gruncie księgowym, wg zasad stosowanych dla celów podatkowych?

Prowadząca: Małgorzata Sobońska-Szylińska, adwokat

6. Oferowanie leasingu i najmu a schematy podatkowe MDR

 • Przesłanki raportowania schematów podatkowych
 • Oferowanie leasingu bądź najmu – kiedy jest, kiedy może być, a kiedy nie jest schematem podatkowym?
 • Kwalifikowany korzystający w kontekście sprzedaży finansowania
 • Raportowanie schematów podatkowych

Ścieżka szkolenia nr 2

Dla handlowców

Prowadzący: Bartosz Mazur, doradca podatkowy

1. Przepisy leasingowe od strony finansującego i korzystającego

 • Leasing – aktualna sytuacja podatkowa w kontekście Polskiego Ładu
 • Sytuacja pracowników i samozatrudnionych
 • Zmiany w zakresie prywatnego wykupu samochodu z leasingu – podatek dochodowy i VAT
 • Zmiany w zakresie prywatnego wykupu samochodu z leasingu. Wykupy
 • Wykup a indywidualna stawka amortyzacji
 • Leasing – instrument nie tylko podatkowy
 • Korzyści podatkowe z leasingu
 • Leasing a pożyczka u korzystającego

2. Przepisy leasingowe od strony finansującego i korzystającego. Bieżące zagadnienia praktyczne

 • Możliwość posiadania (leasingowania) więcej niż 1 samochodu przez przedsiębiorcę na JDG
 • Możliwość zaliczania do kosztów wydatków związanych z pojazdem przez jednoosobowego przedsiębiorcę, który nie posiada prawa jazdy
 • Darowizna samochodu wykupionego z leasingu – kiedy nie wystąpi opodatkowanie?
 • Rozwiązanie umowy leasingu przed upływem 2 lat – skutki dla korzystającego i finansującego
 • Rozliczenia związane ze szkody całkowitej lub kradzieżą pojazdu po stronie korzystającego
 • Leasing a wynajem długoterminowy – skutki podatkowe po stronie korzystającego
 • Wysoki vs. niski wykup
 • Dwa ustawowe limity: jeden dla rat, drugi dla wykupu. Jak je rozumieć i stosować w praktyce?
 • Zmiany w zakresie prywatnego wykupu samochodu z leasingu. Możliwość optymalizacji po 1 stycznia 2022 r.
 • Odliczenie VAT od raty i zmiana przeznaczenia
 • Sprzedaż po wykupie z podatkiem w wysokości 3% i przepis o tzw. środkach trwałych niskocennych
 • Stawka ryczałtu w przypadku odstępnego z tytułu cesji leasingu
 • Wysoka vs. niska opłata wstępna i rata balonowa
 • Limit wysokości opłaty wstępnej
 • Podatek minimalny
 • Rozliczanie samochodów w „Estońskim CIT”

Sprawdź, kto prowadzi szkolenie

O prowadzących

Ścieżka szkolenia nr 1

Dla księgowych

Marta Szafarowska

Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. 

Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy. Swoją wiedzą regularnie dzieli się podczas szkoleń i konferencji, zyskując autorytet, uznanie i sympatię uczestników.

Małgorzata Sobońska-Szylińska

Partner, adwokat w Gekko Taxens. Specjalizuje się w obsłudze sporów podatkowych i sądowych, jest jednym z najbardziej cenionych na rynku polskim adwokatów zajmujących się postępowaniami karnymi skarbowymi. Reprezentowała klientów w kilkuset procesach sądowych. 

Doradza klientom z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności w związku z ochroną środowiska, w tym w odniesieniu do ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Doradzała w tym zakresie największym firmom motoryzacyjnym w Polsce.

Ścieżka szkolenia nr 2

Dla handlowców

Bartosz Mazur

Doradca podatkowy i partner w Gekko Taxens. Zajmuje się głównie podatkami dochodowymi. W przeszłości pracował jednak również w działach zajmujących się podatkiem VAT, dzięki czemu zdobył wszechstronną wiedzę, pozwalającą na kompleksową obsługę klientów. 

Specjalizuje się w szczególności w doradztwie dla firm z branży motoryzacyjnej, leasingowej, farmaceutycznej, IT i nieruchomości.

Dopasuj szkolenie do swoich potrzeb i sprawdź...

Dostępne pakiety i formy płatności

1 ŚCIEŻKA

Dla 1 osoby

599 zł

netto + VAT

2 ŚCIEŻKI

Dla 2 osób

959 zł

netto + VAT

PREMIUM

Nawet dla 13 osób

2 899 zł

netto + VAT

* Na życzenie Uczestnika

Wykupując dostęp do szkolenia, pozyskasz wartościową wiedzę.

Formularz zgłoszeniowy

Administratorem danych osobowych jest Gekko Taxens Akademia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: daneosobowe@gtakademia.pl

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt