Webinar →

EDYCJA 2024

Estoński CIT — odpowiedzi na 83 najnowsze pytania

Dlaczego warto zgłosić udział?

O szkoleniu

Zgłaszając udział w praktycznym szkoleniu „Estoński CIT — odpowiedzi na 83 najnowsze pytania (edycja 2024)”, uzyskasz:

Formuła szkolenia:

Cześć główna szkolenia

7.02.2024 r., 10:00-14:30

(online)

„Estoński CIT – odpowiedzi na 83 najnowsze pytania”

Deklaracja CIT-8E

7.02.2024 r., 15:00-16:00

(online)

„Wypełnianie deklaracji CIT-8E krok po kroku”

Sesja pytań i odpowiedzi

12.02.2024 r., 11:00-13:00

(online)

Odpowiedzi na pytania zadane przez Uczestników

Estoński CIT 2024 w wersji instant

Bezpłatny webinar z odpowiedziami na 5 powtarzających się pytań księgowych

  1. Ukryte zyski – od kwoty brutto?  
  2. Ukryte zyski – kiedy naliczamy?  
  3. Ukryte zyski – co z wynajmem nieruchomości?  
  4. Nie ma kilometrówki, jest podatek? Najnowsza, korzystna interpretacja 
  5. Przejście na estoński CIT w trakcie roku – do kiedy trzeba sporządzić sprawozdanie?  Bonus – pułapka na księgowych i praktyczne doświadczenia z kontroli podatkowej.

Uzyskaj bezpłatny dostęp. Podaj adres e-mail, na który mamy wysłać dostęp do webinaru.

Sprawdź, jakie zagadnienia wybraliśmy

Program

Część 1. Samochód na estońskim CIT

1. Wydatki samochodowe – aktualny stan prawny
2. Najnowsze, kluczowe interpretacje i wyroki w sprawie rozliczeń samochodów
3. Czy brak kilometrówki = wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą?
4. Wydatki samochodowe – netto czy brutto?
5. Wydatek z faktury czy wydatek z ksiąg?
6. Zaliczka na zakup samochodu
7. Raty leasingowe (kapitał i część odsetkowa)
8. Wstępna opłata leasingowa
9. Stosowanie uproszczenia „leasingowego” – możliwe czy nie?
10. Szkoda częściowa lub całkowita i płatność od ubezpieczyciela
11. Zwrot części składki przez ubezpieczyciela
12. Obniżenie stawki amortyzacji – opłacalne? Dozwolone?
13. Naprawa samochodu zrealizowana przez własnych pracowników („roboczogodziny”)
14. Zdjęcie części z magazynu
15. Co z samochodami, które nie stanowią środków trwałych, ale towary handlowe?
16. Nieumorzona wartość samochodu przy sprzedaży
17. Koszty rejestracji samochodu
18. Faktura od leasingu za informację o korzystającym
19. Zakup wyposażenia do samochodu
20. Wydatki dotyczące prywatnego pojazdu pracownika (np. kilometrówka)
21. Co z limitami 150 tys. zł / 25% NKUP?
22. Kalkulacja podatku „na żywo” na konkretnych przykładach w arkuszu kalkulacyjnym

Część 2. Ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą – przypadki inne niż samochody

23. Najem nieruchomości – aktualne orzecznictwo
24. Faktury od wspólników – usługi, zakup towarów
25. Najem nieruchomości od powiązanych spółek
26. Ponoszenie prywatnych kosztów wspólników przez spółkę i zwroty
27. Aktywa ruchome inne niż samochody
28. ZFŚS
29. Wynagrodzenie prokurenta
30. Alkohol i inne prezenty dla kontrahentów
31. Wieńce pogrzebowe, kwiaty na dzień kobiet
32. Prezenty i inne świadczenia pracownicze, takie jak:

– Przekazanie czekolad (słodyczy) z okazji urodzin pracownika
– Przekazanie upominku z okazji ważnego wydarzenia w życiu pracownika (ślub, urodziny dziecka)
– Przekazanie wartościowego upominku z okazji długoletniego stażu pracy w firmie
– Przekazanie upominku z okazji przejścia na emeryturę
– Przekazanie upominku z okazji odejścia z pracy – wypowiedzenie pracownika – liczymy, że wróci…
– Przekazanie świątecznej butelki wina/szampana

33. Finansowanie uprawiania sportu przez pracowników
34. Własna praca pracowników firmy wykorzystana na potrzeby udziałowców
35. Umorzenie udziałów
36. Nieodliczony VAT zagraniczny i zwrot zagranicznego VAT
37. Odprzedaż towaru wspólnikowi po cenie nierynkowej
38. Pożyczki – aktualna praktyka
39. Pożyczki sprzed wejścia na EC
40. Finansowanie inne niż pożyczki – kredyt kupiecki

41. Odpisy aktualizujące i rezerwy
42. PFRON
43. Ubezpieczenie grupowe pracowników
44. Finansowanie dłużne spoza grupy
45. Opłaty sądowe
46. Spisanie nadpłat i niedopłat dla firm niepowiązanych
47. Koszty kar umownych i odszkodowań
48. Koszty związane z rekompensowaniem kontrahentom usterek
49. Kara od NFZ nałożona na placówkę medyczną tytułem niesłusznie zrefundowanych recept
50. Bony podarunkowe dla zarządu
51. Niedobory inwentaryzacyjne
52. Karty sportowe dla zleceniobiorców
53. Paragony bez NIP
54. Prezenty dla współpracowników otrzymane od kontrahentów
55. Łódź przeznaczona do celów firmy i prywatnych celów właścicieli
56. Odsetki od opłat publicznoprawnych
57. Zagraniczny wyjazd prezesa spółki
58. Zakup domu – na mieszkanie i biuro
59. Garnitur dla prezesa
60. Ukryte zyski a PIT u odbiorcy świadczenia
61. Darowizny
62. Gwarancje dla podmiotów powiązanych
63. Przelew na rachunek spoza białej listy
64. Wyceny (walut, zobowiązań)
65. Różnice kursowe od VAT
66. Sponsoring
67. Wynagrodzenia dla dzieci właściciela

Część 3. Pozostałe zagadnienia

68. Faktoring
69. Wejście do systemu w trakcie roku – kwestia zamknięcia ksiąg
70. Jednorazowa amortyzacja aktywów niskocennych i limity zbiorcze
71. Wypełnianie OSW-RD
72. Korekta błędnie naliczonego podatku
73. Wyjście z EC – podstawowe kwestie
74. Podatek od nieujawnionych operacji gospodarczych – faktury księgowane lub otrzymane z opóźnieniem, faktury przychodowe niewystawione w terminie
75. Zmiana wspólnika w trakcie roku
76. Restrukturyzacje na EC – kiedy neutralne?
77. Zagraniczna placówka (magazyn, biuro, oddział) a EC
78. Przychody pasywne – co ze spółkami IT?
79. Estoński CIT w trakcie roku – czy można stosować zaliczki uproszczone?
80. Aport (wkład niepieniężny) do spółki a prawo do kontynuacji EC
81. Kalkulacja CIT i PIT przy wypłacie zaliczki na dywidendę i dywidendy (arkusz excel)

Część 4. Zatrudnienie i wynagrodzenia – kalkulacje

82. Jak wyliczyć limity zatrudnienia na estońskim CIT? Kalkulacja na konkretnych przykładach
83. Jak policzyć ukryty zysk od wynagrodzeń wspólników? Kalkulacja na konkretnych przykładach

Część 5. Wypełnianie deklaracji CIT-8E krok po kroku

Deklaracja CIT-8E krok po kroku

Po zakończeniu części głównej szkolenia prowadzący, Bartosz Mazur, przejdzie krok po kroku – wspólnie z Uczestnikami – przez aktualną wersję deklaracji CIT-8E i omówi wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych sekcji i pól deklaracji, a także wskaże, które pozycje nie wymagają uzupełnienia.

Uwaga! Możliwość udziału w tej części szkolenia mają wyłącznie Uczestnicy,
którzy wybierają pakiet kompleksowy.

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

W części 1. „Estoński CIT w obowiązującym stanie prawnym”:

1

Jak dokonać zmiany formy opodatkowania na estoński CIT – od początku 2023 r. lub w trakcie roku?

2

Jakie obowiązki księgowe pojawią się „na wejściu” do systemu estońskiego?

3

Jak prowadzić ewidencję i analitykę księgową po zmianie systemu opodatkowania? Czy konieczna będzie zmiana planu kont?

4

Jakie nowe obowiązki (w związku ze zmianą formy opodatkowania) pojawią się po stronie spółki oraz jej właścicieli? Jak je poprawnie realizować?

5

Czym różnią się koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP) od „ukrytych zysków” i „wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą”?

6

Jak poprawnie wypełnić obowiązki związane m.in. ze sprawozdaniami finansowymi, cenami transferowymi i podatkiem u źródła w przypadku spółki na estońskim CIT?

W części 2. „Zmiany od 1.01.2023 r. i nowe wskazówki praktyczne”:

1

Jakie zmiany przepisów dotyczących estońskiego CIT przewiduje Polski Ład 2.0 obowiązujący od 1.01.2023 r.?

2

Co wynika z aktualnego podejścia organów podatkowych i sądów do wydatków dotyczących samochodów ponoszonych przez spółki na estońskim CIT?

3

Jak kształtuje się aktualna praktyka w zakresie „problematycznych” wydatków, m.in. spotkań z pracownikami, na alkohol, reprezentację, odsetki czy kary?

4

Prawidłowość którego sposobu kalkulacji obciążeń podatkowych w systemie estońskim potwierdzają organy podatkowe i jaki ma to wpływ na wysokość efektywnego opodatkowania?

5

Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy estońskim CIT a fundacją rodzinną? Czy obie konstrukcje można łączyć?

6

Jakich działań unikać w przypadku udzielania pożyczek i wzajemnego finansowania przez spółki na estońskim CIT?

Sprawdź, kto prowadzi szkolenie

O prowadzących

Bartosz Mazur

Partner i doradca podatkowy w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Zajmuje się głównie podatkami dochodowymi. W przeszłości pracował jednak również w działach zajmujących się podatkiem VAT, dzięki czemu zdobył wszechstronną wiedzę, pozwalającą na kompleksową obsługę klientów. 

Specjalizuje się w szczególności w doradztwie dla firm z branży motoryzacyjnej, leasingowej, farmaceutycznej, IT i nieruchomości.

Mateusz Wrzosek

Starszy konsultant, doradca podatkowy w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Doświadczenie zdobywał m.in. w dziale księgowym spółki outsourcingowej, dzięki czemu łączy kompetencje księgowe z podatkowymi.

Zajmuje się głównie podatkiem dochodowym od osób prawnych, m.in. przygotowywaniem opinii podatkowych, pism procesowych oraz przeglądami podatkowymi.

Przed dokonaniem zgłoszenia i wyborem pakietu szkoleniowego zachęcamy do przeprowadzenia testu wiedzy – w formie quizu – wskazującego obszary przepisów dotyczących estońskiego CIT, w których warto uzupełnić wiedzę. Test jest formą zabawy, a wyniki w żaden sposób nie są przez nas przetwarzane ani udostępniane. Quiz jest też anonimowy.

Dopasuj szkolenie do swoich potrzeb i sprawdź...

Dostępne pakiety i formy płatności

Estoński CIT - szkolenie kompleksowe

599 zł

netto + VAT

Estoński CIT - odpowiedzi na 83 najnowsze pytania

479 zł

netto + VAT

* Na życzenie Uczestnika

Wykupując dostęp do szkolenia, pozyskasz wartościową wiedzę.

Formularz zgłoszeniowy

Administratorem danych osobowych jest Gekko Taxens Akademia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: daneosobowe@gtakademia.pl

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt