O szkoleniu →

Estoński CIT 2023 – szkolenie online

Natychmiastowy dostęp do materiałów

Dlaczego warto wykupić dostęp?

O szkoleniu

Wykupując dostęp do praktycznego szkolenia „Estoński CIT 2023”, uzyskasz:

Formuła szkolenia:

Szkolenie kompleksowe (długość: 7 godz 4 min.)

Dostęp natychmiast

Część 1. „Estoński CIT w obowiązującym stanie prawnym”

(długość 3 godz. 38 min.)

Część 2. „Zmiany od 1.01.2023 r. i nowe wskazówki praktyczne”

(długość 3 godz. 26 min.)

Szkolenie aktualizujące (długość 3 godz. 26 min.)

Dostęp natychmiast

„Zmiany od 1.01.2023 r. i nowe wskazówki praktyczne” 

(długość 3 godz. 26 min.)

Sesja pytań i odpowiedzi (długość 1 godz. 10 min.)

Dostęp natychmiast

Estoński CIT. Szkolenie kompleksowe

Całościowe omówienie – z uwzględnieniem zmian od 1.01.2023 r.
oraz najnowszej praktyki, orzecznictwa i interpretacji

Dostęp natychmiast

Długość: 7 godz. 4 min

Oglądasz w dowolnym momencie

Szkolenie przeznaczone w szczególności dla:

 • osób, które nie uczestniczyły jeszcze w szkoleniach dotyczących estońskiego CIT
 • firm, które jeszcze nie korzystają z estońskiego CIT

Estoński CIT 2023 r. Szkolenie aktualizujące

Omówienie zmian od 1.01.2023 r. oraz najnowszej
praktyki, orzecznictwa i interpretacji

Dostęp natychmiast

(długość 3 godz. 26 min.)

Oglądasz w dowolnym momencie

Szkolenie przeznaczone w szczególności dla:

 • osób, które uczestniczyły już w szkoleniach dotyczących estońskiego CIT
 • firm, które korzystają już z estońskiego CIT

Sprawdź, jakie zagadnienia wybraliśmy

Program

Estoński CIT w obowiązującym stanie prawnym

Zagadnienia wstępne

 • Zmiana formy opodatkowania na estoński CIT.
 • Najważniejsze terminy
 • Możliwość zmiany formy opodatkowania na
 • estoński CIT w trakcie roku
 • Najważniejsze zasady funkcjonowania systemu
 • estońskiego
 • Estoński CIT a zmiany wprowadzane przez Polski
 • Ład 1.0 (od 1.01.2022 r.) i 2.0 (od 1.01.2023 r.).
 • Stawki opodatkowania w systemie estońskim
 • Kryteria, które musi spełniać spółka, by skorzystać z
 • estońskiego CIT
 • Cechy wykluczające spółkę z estońskiego CIT

Obowiązki księgowe „na wejściu” do systemu estońskiego

 • Przejście na estoński CIT a wypełnienie CIT 8 za 2021 r. 
 • Wypełnienie załącznika CIT KW omówienie praktyczne krok po kroku 
 • Oświadczenie (OSW RD) składane przez wspólników spółki na estońskim CIT wskazówki w zakresie jego wypełnienia 
 • Przekształcenie spółki jawnej lub JDG obowiązki osoby fizycznej 
 • Analityka księgowa na estońskim CIT 
 • Korekta wstępna przychodów i kosztów nowe przepisy
 • Wyliczenie podatku od różnic przejściowych. Najnowsze interpretacje podatkowe, korekty faktur, praktyczne wyliczenia na najczęściej spotykanych przykładach 
 • Podatek od różnic przejściowych a podatek odroczony • Wykazanie podatku od różnic przejściowych w sprawozdaniu finansowym 
 • Podatek od przekształcenia: kiedy i jak go obliczyć? 
 • Sprawozdania finansowe na estońskim CIT co wykazywać i kiedy? 
 • Estoński CIT a nota podatkowa

Rozliczenia spółki na estońskim CIT

 • Co podlega opodatkowaniu i kiedy? 
 • „Ukryte zyski” i „wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą” 
 • Deklaracje i terminy płatności 
 • Obowiązki w zakresie białej listy podatników VAT oraz płatności bezgotówkowych dla podmiotów opodatkowanych estońskim CIT 
 • Rozliczenie strat podatkowych w systemie estońskim 
 • Potencjalne pułapki w estońskim CIT 
 • Brak zysku i podatku w spółce korzystającej z systemu estońskiego podejście organów podatkowych 
 • Łączenie estońskiego CIT z najmem nieruchomości lub wynagrodzeniami zarządu 
 • Estoński CIT a obowiązki w zakresie cen transferowych
 • Estoński CIT a podatek u źródła 
 • Estoński CIT a inne przepisy (podatek od przychodów z budynków, podatek minimalny, schematy podatkowe) 
 • Skutki utraty prawa do korzystania z estońskiego CIT 
 • Korzystanie z estońskiego CIT a relacje z instytucjami finansowymi 
 • Wyjście z estońskiego CIT przed okresem 4 lat 
 • Wyjście z estońskiego CIT przez spółkę a rozliczenie podatku od zysków, kosztów i przychodów z okresu korzystania z systemu estońskiego

Opłacalność estońskiego CIT

 • Cechy charakterystyczne podmiotów, które w szczególności powinny rozważyć zmianę formy opodatkowania na estoński CIT 
 • Zmiany w strukturze umożliwiające skorzystanie z estońskiego CIT 
 • Estoński CIT a sp.k. i s.k.a 
 • Kalkulacja korzyści wynikających ze zmiany formy opodatkowania na estoński CIT 
 • Alternatywy dla estońskiego CIT

Zmiany od 1.01.2023 r. i nowe wskazówki praktyczne

Zmiany przepisów od 1.01.2023 r.

 • Zmiany w zakresie wydatków na środki transportu i odpisów amortyzacyjnych
 • Dystrybucja zysków na Estońskim CIT nowe terminy płatności
 • Pozostałe zmiany

Wszystko o samochodach na estońskim CIT w 2023 r.

 • Kiedy ukryte zyski, a kiedy wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą? 
 • Obowiązek prowadzenia kilometrówki 
 • Odpłatny użytek samochodów a konsekwencje podatkowe 
 • Samochody używane przez wspólników, będących jednocześnie pracownikami spółki 
 • Kalkulacja podstawy opodatkowania. Cała kwota należności brutto czy tylko z kwotą nieodliczonego VAT? 
 • Czy koszt pracy pracowników spółki jest ukrytym zyskiem (np. w kontekście napraw samochodów wykorzystywanych przez właścicieli)? 
 • Raty leasingowe: podatek pojedynczy (tylko od amortyzacji) czy podwójny? 
 • Skutki podatkowe rozliczeń w poszczególnych modelach podsumowanie

Ukryte zyski, wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, dochody z nieujawnionych operacji gospodarczych – orzecznictwo i interpretacje, w tym
w zakresie:

 • Świadczenia usług do spółki przez wspólników 
 • Pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi. Czego unikać? 
 • Zakupu wyposażenia (np. sprzęt komputerowy) 
 • Wydatków na składki członkowskie za uczestnictwo w organizacjach 
 • Wynajmu nieruchomości 
 • Wynajmu innych aktywów 
 • Faktur księgowanych z opóźnieniem 
 • Kredytów kupieckich • Odsetek karnych, kar, odszkodowań, mandatów, PFRON 
 • Reprezentacji, imprez dla pracowników 
 • Pożywienia w przestrzeni otwartej 
 • Nabycia kryptowalut , tokenów , obligacji lub innych pochodnych instrumentów finansowych 
 • Otrzymania przez wspólników świadczeń wynikających z obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów

Pozostałe zagadnienia bieżące

 • Darowizny i pomoc dla uchodźców 
 • Prezenty dla kontrahentów, prezenty dla pracowników, wieńce pogrzebowe, spotkania 
 • Wydatki na alkohol 
 • Wynagrodzenia dla podmiotów powiązanych jako ukryte zyski obliczanie limitu. Wzór na wyliczenie 
 • Zaliczki na poczet zysków z odliczeniem czy bez? 
 • Efektywna stawka podatkowa. 21,2% czy 25% (u małych podatników: 18,1% czy 20%)? Od czego to zależy i jakie są możliwości? Najnowsze interpretacje i rekomendacje 
 • Wypłata zysków z lat sprzed wejścia na estoński CIT. Czy wiąże się z koniecznością zapłaty CIT lub PIT? 
 • Udział w spółce cywilnej a prawo do estońskiego CIT

Restrukturyzacje na CIT estońskim – połączenia, podziały, aporty

Kalkulacja opłacalności wejścia na estoński CIT studia przypadków na bazie praktyki

 • Raj podatkowy na estońskim CIT? Przypadek spółki, która nie zapłaci podatku dochodowego przez kilkanaście lat pomimo wypłat wysokich zysków 
 • Przypadki podmiotów, gdzie EC okazał się nieopłacalny lub niemożliwy do wdrożenia 
 • Celowa spółka nieruchomościowa

Estoński CIT a fundacja rodzinna

 • Różnice i podobieństwa
 • Możliwość łączenia obu konstrukcji
 • Porównanie możliwych korzyści

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

W części 1. „Estoński CIT w obowiązującym stanie prawnym”:

1

Jak dokonać zmiany formy opodatkowania na estoński CIT – od początku 2023 r. lub w trakcie roku?

2

Jakie obowiązki księgowe pojawią się „na wejściu” do systemu estońskiego?

3

Jak prowadzić ewidencję i analitykę księgową po zmianie systemu opodatkowania? Czy konieczna będzie zmiana planu kont?

4

Jakie nowe obowiązki (w związku ze zmianą formy opodatkowania) pojawią się po stronie spółki oraz jej właścicieli? Jak je poprawnie realizować?

5

Czym różnią się koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP) od „ukrytych zysków” i „wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą”?

6

Jak poprawnie wypełnić obowiązki związane m.in. ze sprawozdaniami finansowymi, cenami transferowymi i podatkiem u źródła w przypadku spółki na estońskim CIT?

W części 2. „Zmiany od 1.01.2023 r. i nowe wskazówki praktyczne”:

1

Jakie zmiany przepisów dotyczących estońskiego CIT przewiduje Polski Ład 2.0 obowiązujący od 1.01.2023 r.?

2

Co wynika z aktualnego podejścia organów podatkowych i sądów do wydatków dotyczących samochodów ponoszonych przez spółki na estońskim CIT?

3

Jak kształtuje się aktualna praktyka w zakresie „problematycznych” wydatków, m.in. spotkań z pracownikami, na alkohol, reprezentację, odsetki czy kary?

4

Prawidłowość którego sposobu kalkulacji obciążeń podatkowych w systemie estońskim potwierdzają organy podatkowe i jaki ma to wpływ na wysokość efektywnego opodatkowania?

5

Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy estońskim CIT a fundacją rodzinną? Czy obie konstrukcje można łączyć?

6

Jakich działań unikać w przypadku udzielania pożyczek i wzajemnego finansowania przez spółki na estońskim CIT?

Sprawdź, kto prowadzi szkolenie

O prowadzącym

Bartosz Mazur

Partner i doradca podatkowy w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Zajmuje się głównie podatkami dochodowymi. W przeszłości pracował jednak również w działach zajmujących się podatkiem VAT, dzięki czemu zdobył wszechstronną wiedzę, pozwalającą na kompleksową obsługę klientów. 

Specjalizuje się w szczególności w doradztwie dla firm z branży motoryzacyjnej, leasingowej, farmaceutycznej, IT i nieruchomości.

Przed dokonaniem zgłoszenia i wyborem pakietu szkoleniowego (7-godzinne szkolenie kompleksowe czy 3-godzinna aktualizacja wiedzy) zachęcamy do przeprowadzenia testu wiedzy – w formie quizu – który wskaże obszary przepisów dotyczących estońskiego CIT, w których warto uzupełnić wiedzę. Test jest formą zabawy, a wyniki w żaden sposób nie są przez nas przetwarzane ani udostępniane. Quiz jest też anonimowy.

Dopasuj szkolenie do swoich potrzeb i sprawdź...

Dostępne pakiety i formy płatności

Estoński CIT - szkolenie kompleksowe

699 zł

netto + VAT

Estoński CIT
2023 r. - szkolenie aktualizujące

349 zł

netto + VAT

* Na życzenie Uczestnika

Wykupując dostęp do szkolenia, pozyskasz wartościową wiedzę.

Formularz zgłoszeniowy

Administratorem danych osobowych jest Gekko Taxens Akademia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: daneosobowe@gtakademia.pl

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt