O szkoleniu →

Cykliczne, 2-dniowe szkolenie podatkowe dla dealerów. Czerwiec 2023

Formuła szkolenia:

1. dzień szkolenia

15.06.2023
Cała Polska (on-line)

9:00-12:00, 13:00-16:00

2. dzień szkolenia

16.06.2023
Cała Polska (on-line)

9:00-12:00, 13:00-16:00

Sesja pytań i odpowiedzi

22.06.2023
Cała Polska (on-line)

12:00-16:00

Szkolenie online

Dwudniowe szkolenie składające się z 4 odrębnych sesji,
każda z nich trwa 3 godziny.

Dodatkowo sesja pytań i odpowiedzi, która trwa 4 godziny.

Szkolenie stacjonarne

Dwudniowe szkolenie składające się z:
8-godzinnego szkolenia stacjonarnego (1. dzień)
4-godzinnego szkolenia online (2. dzień).

Dodatkowo sesja pytań i odpowiedzi (w formule online), która trwa 4 godziny.

Czego dowiesz się na szkoleniu?

Dzień 1.

Najbliższe zmiany przepisów podatkowych

 • Jakie zmiany w VAT (i CIT oraz PIT) wprowadzi Pakiet SLIM VAT 3 od 1.07.2023 r.?
 • W jaki sposób zacząć przygotowywać się do wdrożenia KSeF?
 • Jakie będą skutki procedowanej nowelizacji dotyczącej płatności gotówkowych?

Stosowanie limitu 150 tys. zł i proporcji 75/25 w praktyce

 • Jak poprawnie wyliczyć koszty (KUP i NKUP) dla aut o wartości powyżej 150 tys. zł, które wprowadzane są na ŚT?
 • Jak obliczać proporcję kosztów przy zakupie polisy AC i GAP?
 • Jak wyliczyć przychód podatkowy przy zwrocie składki w związku ze sprzedażą pojazdu?

Przedłużone gwarancje

 • Jak dokumentować przekazanie klientowi przedłużonej gwarancji przy sprzedaży samochodu?
 • Wydatek na zakup przedłużonej gwarancji – koszt pośredni czy bezpośredni?
 • Jak rozliczyć i udokumentować naprawę z przedłużonej gwarancji – w różnych wariantach?

Koszty podatkowe w stacji dealerskiej

 • Jak stosować nowe zasady dotyczące zaliczania rozpoznania kosztu przy wynagrodzeniach i składkach ZUS?
 • Które wydatki związane ze spotkaniami z kontrahentami i klientami można zaliczyć w koszty?
 • Jak księgować wydatki na doposażenie samochodów?

Podatek u źródła

 • Jakie obowiązki w zakresie WHT pojawią się przy wydatkach na oprogramowanie, usługi IT i reklamę w internecie?
 • Czy płatność odsetek na rzecz zagranicznego banku powoduje obowiązki na gruncie WHT?

Bieżące zagadnienia podatkowe dotyczące stacji dealerskich

 • Jak rozliczyć na gruncie VAT i CIT zakup dodatkowych funkcji samochodu uruchamianych poprzez kod od producenta?
 • Jakie są skutki podatkowe wynajmu samochodów firmowych pracownikom?
 • Jak rozliczyć wydatki na oklejenie samochodu firmowego?

Dzień 2.

Fotowoltaika, ładowarki, odprzedaż energii elektrycznej (usługi ładowania)

 • Jakie obowiązki na gruncie akcyzy mogą pojawić się w związku z posiadaniem instalacji fotowoltaicznej i ładowarek do pojazdów EV?
 • Jak rozliczać energię elektryczną zużytą do ładowania pojazdów dealera i klientów?

Ceny transferowe. Doświadczenia roku poprzedniego i wskazówki na rok 2023

 • Jak organy podchodzą do benchmarków bazujących na danych sprzed pandemii?
 • Jakie działania należy wdrożyć w związku ze zmianami kosztów finansowania dłużnego?
 • Co – w kontekście cen transferowych – zmieniła wojna i wysoka inflacja?

Estoński CIT. Ujęcie w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

 • Jak zaksięgować transakcje związane m.in. z ukrytymi zyskami, wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą czy nieujawnionymi operacjami gospodarczymi?
 • Wyodrębnienie kont analitycznych – jakie rozwiązania będą najlepsze w praktyce?
 • Jakich błędów uniknąć w związku ze sprawozdaniem finansowym spółki na CIT estońskim?

Budżetowanie stacji dealerskiej. Na wewnętrzne potrzeby firmy dealerskiej i na potrzeby importera

 • Jakie elementy należy uwzględnić w budżecie na potrzeby dealera, a jakie na potrzeby importera?
 • Jak uwzględnić wytyczne dostawców w przypadku budżetu dla importera?
 • W jaki sposób uwzględnić aspekt wynagrodzeń w przypadku posiadania autoryzacji więcej niż 1 marki?

Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne (w tym pożyczki i poręczenia)

 • Jakie są skutki pożyczek na gruncie VAT, PIT i PCC?
 • Dlaczego dopłaty i przeniesienia zysku na kapitał zapasowy to „darmowy koszt podatkowy”?
 • Jakie obowiązki wystąpią przy pożyczce od osoby fizycznej?

Ponownie spotkamy się osobiście! Sprawdź dostępne...

Lokalizacje

Lokalizacje szkoleń stacjonarnych

Gdańsk, 12.06.2023,
9:00-17:00

Hotel Scandic Gdańsk****
ul. Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdańsk

Lokalizacja

Warszawa, 14.06.2023,
9:00-17:00

Centrum Konferencyjne Golden Floor
al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Lokalizacja

Sprawdź, jakie zagadnienia wybraliśmy

Program

Dzień 1. Zajęcia stacjonarne lub online

Prowadzący: Marta Szafarowska, Bartosz Mazur, Weronika Grzęda

1. Najbliższe zmiany przepisów podatkowych

Marta Szafarowska

Weronika Grzęda

SLIM VAT 3 (w tym zmiany w obszarze PIT i CIT)
 • Zmiany dotyczące podmiotów dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Zmiany w sankcjach VAT
 • Zmiany w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności przy faktoringu
 • Zmiany w zakresie art. 90 i 91 (współczynnik VAT i sprzedaż zwolniona) – obowiązki podatnika 
 • Zmiany w zakresie najmu prywatnego nieruchomości
 • Zmiany w ulgach podatkowych dla podatników PIT
 • Zmiany w zakresie wprowadzenia obowiązku przesyłania JPK_PIT i JPK_CIT
 • Zmiany dla podmiotów inwestujących na giełdzie
Krajowy System e-Faktur
 • Mapa transakcji w stacji dealerskiej – dokumentująca sposób wystawiania i dostarczania faktur za poszczególne rodzaje transakcji
 • Modele korygowania poszczególnych typów dokumentów w stacji dealerskiej 
 • Zmiany w zakresie faktur zaliczkowych – skutki
 • Powstanie obowiązku podatkowego w VAT a możliwość wystawienia faktury przed wydaniem (dostawą) pojazdu 
 • Faktury ustrukturyzowane dla odbiorców zagranicznych – co oznacza obowiązek udostępnienia jej „w postaci uzgodnionej z odbiorcą”? 
 • Brak zgody kontrahenta na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF – skutki 
 • Krajowy System e-Faktur a JPK 
 • KSeF a faktury uproszczone generowane przez kasę fiskalną
 • Awaria KSeF, niedostępność KSeF, awaria KSeF u podatnika – różnice pomiędzy tymi pojęciami i prawidłowe działanie w poszczególnych sytuacjach
 • Sankcje finansowe za błędy w korzystaniu z KSeF – „taryfikator” i okres obowiązywania „taryfy ulgowej”
Inne ustawy
 • Projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT, uchylający ograniczenia w regulowaniu zobowiązań przy użyciu gotówki

2. Podatek u źródła

Bartosz Mazur

Wydatki na oprogramowanie i usługi IT a obowiązki w zakresie podatku u źródła
 • Korzystanie z oprogramowania bez przeniesienia praw autorskich
 • Odsprzedaż aktualizacji
 • Dostęp do programu diagnostycznego oraz korzystanie ze sprzętu diagnostycznego od kontrahenta spoza UE
 • Wydatki na dostęp do licencji do programu np. CRM lub programu z technicznymi opisami części zamiennych
 • Subskrypcja programów do obróbki zdjęć i filmów i wyszukiwania części zamiennych, integracji drukarki listów przewozowych z platformami sprzedażowy i aukcyjnymi
 • Wydatki na zakup usług informatycznych i programistycznych
Usługi niematerialne, reklamowe
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
Najem i dzierżawa aktywów z zagranicy
 • Wydatki związane z dzierżawą kiosków do kluczyków (kluczykomatów)
Odsetki
 • Płatności z tytułu odsetek do banku zagranicznego (np. importerskiego)

Pozostałe

 • Wydatki związane z usługami przedłużonych gwarancji dla aut używanych
 • Wydatki na ogłoszenia na zagranicznych platformach ogłoszeniowych
 • Wątpliwości związane z wypełnieniem IFT-2R

3. Koszty podatkowe w stacji dealerskiej

Bartosz Mazur

 • Przypomnienie podstawowych zasad – co jest kosztem, a co nie, kiedy rozpoznawać koszty, kiedy bezpośrednie, a kiedy pośrednie
 • Koszty dotyczące samochodów – ogólne reguły
 • Wynagrodzenia i składki ZUS a moment rozpoznania kosztu  – nowe zasady
 • Wydatki na spotkania z kontrahentami, klientami itd. 
 • Wydatki na organizację wydarzeń plenerowych, pikników itp., artykułów spożywczych dla uczestników i usług towarzyszących  
 • Wydatki na remont, adaptację, przystosowanie salonu w związku ze zmianami markowymi 
 • Wydatki (w tym współfinansowane przez pracowników) na karty sportowe i pakiety medyczne 
 • Wydatki na zakup odzieży sportowej z logo dealera
 • Finansowanie działalności drużyny sportowej
 • Sponsoring klubu sportowego
 • Wydatki na usługi konsultingowe i marketingowe  (opracowanie strategii, identyfikacji wizualnej itp.)
 • Wydatki na zakup i wdrożenie systemu DMS – koszt bieżący czy WNiP? 
 • Wydatki na ogłoszenia dotyczące samochodów – koszt pośredni czy bezpośredni? 
 • Wydatki na części, elementy karoserii, które dealer wymienia z uwagi na popełniony błąd pracownika 
 • Wydatki związane z doposażeniem samochodów  demonstracyjnych, zastępczych i służbowych
 • Wydatki związane z samochodami używanymi oferowanymi do sprzedaży (PCC, transport) 
 • Wydatki na części wykorzystane do naprawy gwarancyjnej nieuznanej ostatecznie przez gwaranta 
 • Księgowanie doposażenia samochodów demonstracyjnych – w koszty czy na magazyn?
 • Środek trwały (samochód) w leasingu został wprowadzony do ewidencji ŚT i amortyzowany, następnie wykupiony z leasingu. Koszty, szacowanie wartości początkowej po wykupie, ponowne wprowadzenie do ŚT?
 • Prezenty dla pracowników – KUP czy darowizna? Konkretne przykłady
 • Naliczony VAT – odliczać i naliczać czy nie odliczać? Kiedy stanowi KUP?
 • Spisane inwestycje – czy i kiedy KUP?

4. Stosowanie limitu 150 tys. zł i proporcji 75/25 w praktyce

Marta Szafarowska

 • Poprawne wyliczenie kosztów podatkowych i niepodatkowych dla samochodów osobowych o wartości powyżej 150 tys. zł wprowadzanych na środki trwałe 
 • Zasady liczenia okresu 12 miesięcy dla potrzeb wprowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych 
 • Skutki niewprowadzenia samochodu o wartości poniżej i powyżej 150 tys. zł do ewidencji środków trwałych w przypadku wykorzystywania go dłużej niż 12 miesięcy 
 • Korelacja limitu 150 tys. zł z pełnym odliczeniem VAT
 • Poprawne wyliczenie kosztów podatkowych i niepodatkowych dla samochodów osobowych o wartości powyżej 150 tys. zł, które są przedmiotem leasingu 
 • Leasing finansowy o długości do 12 miesięcy samochodu o wartości do 150 tys. zł i powyżej 150 tys. zł – obowiązujące ryzyka i limity 
 • Poprawne wyliczenie kosztów podatkowych i niepodatkowych przy zakupie polisy AC i GAP dla samochodu osobowego o wartości powyżej 150 tys. zł – obliczanie proporcji, zakres pojazdów, do których limit nie ma zastosowania
 • Zasady ujmowania kosztów składek ubezpieczeniowych (AC, GAP) jako kosztów podatkowych – przykłady rozliczeń 
 • Zwrot składki ubezpieczeniowej przy sprzedaży samochodu o wartości powyżej 150 tys. zł a wyliczenie przychodu podatkowego – zasady rozliczenia pozostałej kwoty składki z RMK  
 • Wykazywanie przychodu w przypadku otrzymania „odszkodowania” z zakładu ubezpieczeń z tytułu naprawy powypadkowej samochodu użytkowanego w sposób mieszany a stosowanie proporcji 75/25 – orzecznictwo 
 • Koszty eksploatacyjne (naprawy, przegląd itp.) samochodów należących do dealera wykorzystywanych do celów mieszanych a stosowanie proporcji 75/25  
 • Naprawy samochodów własnych dealera – dokumentowanie i skutki podatkowe 
 • Wynajem miejsc parkingowych klientom a stosowanie proporcji 75/25 – podejście organów podatkowych 

5. Bieżące zagadnienia podatkowe dotyczące stacji dealerskich

Marta Szafarowska

 • Zakup dodatkowych funkcjonalności samochodu, które uaktywniane są na podstawie kodu odblokowującego otrzymanego od producenta – udokumentowanego przez zagraniczną fakturę wystawioną przez producenta (fabrykę) – rozliczenie na gruncie VAT i podatku dochodowego 
 • Wydatki na oklejenie pojazdu firmowego dealera – skutki na gruncie VAT i CIT oraz wpływ na zmianę przeznaczenia pojazdu
 • Wynajem samochodów pracownikom – skutki podatkowe praktyk stosowanych przez dealerów i podejście organów 
 • Nieodpłatne udostępnienie samochodów przez dealera (np. fundacjom lub szpitalom)
 • Nieodpłatne korzystanie przez dealera z samochodów udostępnionych np. przez importera – skutki podatkowe 
 • Obowiązek przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego i pozyskania dokumentu VAT-1 dla samochodów ciężarowych – czy możliwa jest rezygnacja z tego obowiązku na rzecz zgłaszania takich pojazdów na VAT-26 i prowadzenia ewidencji przebiegu? 
 • Ujęcie części używanych, pozyskanych w ramach napraw serwisowych a możliwość ich ponownej sprzedaży – skutki podatkowe 
 • Niedobory towarów ujawnione w trakcie inwentaryzacji – skutki podatkowe na gruncie VAT i podatku dochodowego w kontekście orzecznictwa
 • Rozliczenie CIT za rok 2022 – o czym warto pamiętać?

Dzień 2. Zajęcia online

Prowadzący: Marta Szafarowska, Weronika Grzęda, Barbara Urbanek-Rajwa, Maciej Gierada, Adrian Burdziak

1. Przedłużone gwarancje

Marta Szafarowska

 • Skutki podatkowe i dokumentowanie przekazania klientowi przedłużonej gwarancji przez dealera przy sprzedaży samochodu 
 • Zasady kwalifikacji wydatku na zakup przedłużonej gwarancji w sytuacji, gdy jest ona oferowana razem ze sprzedawanym samochodem 
 • Rozliczenie wydatku na nabycie przedłużonej gwarancji – usługi ubezpieczeniowej. Koszt bezpośredni czy koszt pośredni rozliczany w czasie, na jaki została zawarta polisa ubezpieczeniowa? 
 • Dokumentowanie naprawy wykonanej w ramach przedłużonej gwarancji, gdy ubezpieczonym jest dealer, a firma ubezpieczeniowa jest płatnikiem – w przypadkach gdy naprawę realizuje dealer ubezpieczony lub inny dealer. Jak wygląda dokumentowanie napraw w ramach przedłużonej gwarancji jeśli ubezpieczonym jest klient (właściciel pojazdu)?
 • Odliczenie VAT od materiałów i towarów wykorzystywanych dla potrzeb przeprowadzenia napraw pojazdów w ramach przedłużonej gwarancji (gdzie ubezpieczonym jest dealer naprawiający bądź klient) 
 • Dokumentowanie sprzedaży naprawy realizowanej w ramach przedłużonej gwarancji, gdy gwarantem i płatnikiem jest podmiot zagraniczny – nota, faktura, czy i jaka stawka VAT?  

2. Fotowoltaika, ładowarki, odprzedaż energii elektrycznej (usługi ładowania)

Marta Szafarowska

Weronika Grzęda

 • Obowiązki na gruncie akcyzy (deklaracje, ewidencja) w związku z posiadaną instalacją fotowoltaiczną oraz stacją ładowania pojazdów elektrycznych – w zależności od mocy urządzeń, modelu zużycia energii (potrzeby własne, odprzedaż) i ewentualnej współpracy z zewnętrznymi operatorami stacji ładowania
 • Urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych – klasyfikacja na gruncie KŚT, amortyzacja i obowiązki w zakresie podatku od nieruchomości
 • Rozliczenie energii elektrycznej – uzyskiwanej z własnej instalacji oraz z sieci – zużytej do ładowania samochodów dealera (z pełnym odpisem i użytkowanych w systemie mieszanym) i klientów
 • Zasady dokumentowania sprzedaży energii elektrycznej załadowanej do samochodów klientów – w zależności od modelu sprzedaży
 • Leasing paneli fotowoltaicznych

3. Ceny transferowe. Doświadczenia roku poprzedniego i wskazówki na rok 2023

Maciej Gierada

Doświadczenia roku poprzedniego
 • Skutki pandemii COVID-19 – wpływ na rok finansowy 2021
 • Pogorszona rentowność spowodowana lockdownami, szczególnie w Q1 i Q2 roku finansowego 2021
 • Wzrost kosztów finansowania wewnętrznego i zewnętrznego wywołany czynnikami makroekonomicznymi (inflacja, wzrost stóp procentowych, negatywne zmiany kursu PLN w stosunku do walut zagranicznych takich jak CHF, EUR i USD)
 • Historyczne benchmarki bazujące na danych finansowych sprzed pandemii COVID-19 (przeważnie z okresu 2017-2019) a kontrole podatkowe
 • Wzrost skuteczności organów podatkowych w typowaniu podatników do kontroli a ustalenie dodatkowego wymiaru należności
Wskazówki na rok 2023
 • Szczegółowa weryfikacja rentowności osiąganej przez spółkę za rok finansowy 2022 – pierwszy rok finansowy po pandemii COVID-19 – porównanie z rentownością osiąganą w poprzednich latach finansowych
 • Weryfikacja kosztów finansowania dłużnego – wewnętrznego i zewnętrznego
 • Sporządzenie nowych benchmarków na podstawie danych za lata COVID-owe, tj. 2020 i 2021
 • Konieczność uwzględnienia skutków wysokiej inflacji i wojny na Ukrainie
 • Czynniki ryzyka i ich ograniczenie – czym kierują się organy podatkowe przy typowaniu podatników do kontroli w obszarze cen transferowych?

4. Estoński CIT. Ujęcie w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Barbara Urbanek-Rajwa

Obowiązki bilansowe przed przejściem na CIT estoński
 • Obowiązek rachunkowego wyodrębnienia zysków i strat przed przystąpieniem do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (art. 7aa ust. 1 updop)
 • Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości
 • Dane porównawcze w dodatkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień poprzedzający wejście w CIT estoński
Operacje księgowe w trakcie roku w CIT estońskim
 • Transakcje istotne dla ryczałtu od dochodów spółek (m.in. dochód z tytułu: podzielonego zysku, ukrytych zysków, wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, nieujawnionych operacji gospodarczych, zmiany wartości składników majątku)
 • Wyodrębnienie kont analitycznych
 • Wypłata dywidendy w księgach rachunkowych
 • Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w księgach rachunkowych
 • Podatek odroczony
 • Stosowanie wybranych uproszczeń a CIT estoński
Roczne sprawozdanie finansowe w CIT estońskim
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • Informacja dodatkowa
 • CIT estoński a nota podatkowa
 • Przejście na ryczałt w trakcie roku a roczne sprawozdanie finansowe
 • Dane porównawcze w rocznym sprawozdaniu finansowym

5. Budżetowanie stacji dealerskiej. Na wewnętrzne potrzeby firmy dealerskiej i na potrzeby importera

Adrian Burdziak

 • Funkcje, elementy i fazy powstawania budżetu
 • Budżet własny dealera
– Uwzględnianie wytycznych dostawców (importerów) w tym ograniczenia w zakresie dostaw
– Budżetowanie sprzedaży (wydania, faktury, marże na sprzedaży)
– Koszty wynagrodzeń (w tym problem rotacji pracowników)
– Inicjatywy oszczędności kosztów
 • Budżet według wytycznych importera
– Uwzględnianie wytycznych dostawców (importerów) w tym plan uruchomionych gwarancji
– Praca na markach raportowych
– Budżetowanie sprzedaży (wolumen, marża na sprzedaży)
– Współpraca z bankiem captive (importerskim)
– Koszty szkoleń importerskich w serwisie
– Kalkulacje podziałowe marek raportowych
 • Kalkulacje produktowe
 • Dane zewnętrzne i ich znaczenie

6. Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne (w tym pożyczki i poręczenia)

Bartosz Mazur

Finansowanie a PCC
 • Pożyczki od podmiotów powiązanych a PCC, w tym najnowsze orzecznictwo NSA
 • Podwyższenie kapitału zakładowego z agio – w kontekście optymalizacji podatkowej i obowiązków związanych ze schematami podatkowymi (MDR)
 • Dopłaty na kapitał a PCC
Finansowanie a VAT
 • Świadczenie usług finansowych a odliczenie VAT naliczonego, wpływ na strukturę VAT
 • Czynności, jakich nie należy wykonywać
 • Finansowanie inne niż pożyczkowe – opodatkowane VAT? Faktoring, kredyt kupiecki, leasing, subpartycypacja
Finansowanie a PIT
 • Koszty finansowania u „nie-CITowców”
 • Finansowanie od osoby fizycznej. Obowiązki płatnika
Finansowanie w CIT klasycznym
 • Limity dla kosztów finansowania dłużnego – podstawowe zasady
 • Finansowanie wyłączone z KUP
 • Dopłaty i przeniesienie zysku na kapitał zapasowy – koszt podatkowy za darmo
 • Skutki podatkowe poręczeń i gwarancji. Odpowiedzi na konkretnych przykładach
 • Rynkowość transakcji finansowej – podstawowe kwestie
 • Finansowanie od podmiotu zagranicznego a podatek u źródła
Finansowanie na estońskim CIT – najnowsza praktyka
 • Finansowanie zewnętrzne – brak skutków podatkowych
 • Limit 50% przychodów a pożyczki i faktoring
 • Finansowanie jako ukryte zyski – udzielanie pożyczek, odsetki od pożyczki wypłacane do podmiotów powiązanych
 • Alternatywne opcje finansowania wewnętrznego

Sprawdź, kto prowadzi szkolenie

Wykładowcy

Marta Szafarowska

Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. 

Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy. Swoją wiedzą regularnie dzieli się podczas szkoleń i konferencji, zyskując autorytet, uznanie i sympatię uczestników.

Bartosz Mazur

Partner i doradca podatkowy w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Zajmuje się głównie podatkami dochodowymi. W przeszłości pracował jednak również w działach zajmujących się podatkiem VAT, dzięki czemu zdobył wszechstronną wiedzę, pozwalającą na kompleksową obsługę klientów. 

Specjalizuje się w szczególności w doradztwie dla firm z branży motoryzacyjnej, leasingowej, farmaceutycznej, IT i nieruchomości.

Weronika Grzęda

Adwokat, menedżer w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie VAT i podatku akcyzowego. Zajmuje się m.in. międzynarodowym obrotem towarowym na gruncie VAT i opodatkowaniem akcyzą wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych i samochodów. Doradza podmiotom m.in. z branż farmaceutycznej, motoryzacyjnej, leasingowej i handlowej. Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracji. Oprócz bieżącego doradztwa prawnego i podatkowego zajmuje się również prowadzeniem przeglądów i szkoleń podatkowych.

Barbara
Urbanek - Rajwa

Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem. Współzałożycielka spółki Nowak & Rajwa Business Services, która od kilkunastu lat tworzy, rozwija i udoskonala systemy zarządzania w przedsiębiorstwach motoryzacyjnych. W swojej pracy skupia się m.in. na prowadzeniu ksiąg rachunkowych firm dealerskich, a także badaniu ich sprawozdań finansowych. Oprócz tego specjalizuje się w kontrolingu i audytach finansowych.

Maciej Gierada

Lider Praktyki Cen Transferowych i Wycen w Gekko Taxens. Dysponuje blisko 10-letnim doświadczeniem w tym obszarze. Kieruje projektami z zakresu cen transferowych, planowania podatkowego i modelowania transakcyjnego. Posiada głęboką specjalizację w zakresie wyceny – przedsiębiorstw oraz transakcji, w szczególności finansowych, a także przygotowywania niezbędnej dokumentacji podatkowej, zarówno na potrzeby cen transferowych, jak i pozostałych obszarów dotyczących podatków dochodowych.

Adrian Burdziak

Ekspert w zakresie kontrolingu finansowego oraz audytu wewnętrznego firmy. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w budowaniu modeli biznesowych, opracowywaniu budżetów bądź prognoz przepływów pieniężnych oraz wdrażaniu systemów kontrolingu. Projektuje modele rentowności, kalkuluje efektów fuzji i przejęć, wdraża plany kont oraz rozwiązania business intelligence. Współpracował z Volkswagen Group Polska, General Motors oraz Jaguar/Land Rover i największymi grupami dealerskimi w Polsce.

Dopasuj szkolenie do swoich potrzeb i sprawdź...

Dostępne pakiety i formy płatności

Szkolenie online

(Aby przejść do pakietów dla Szkolenia stacjonarne + online, przewiń stronę w dół)

Na żywo

1 osoba z firmy: 499 zł

499 zł

netto + VAT

Standardowy

1 osoba z firmy: 699 zł

699 zł

netto + VAT

Premium

3 osoby z firmy: 1 999 zł

1 999 zł

netto + VAT

* Na życzenie Uczestnika

Szkolenie stacjonarne + online

(Aby przejść do pakietów dla Szkolenia online, przewiń stronę w górę)

1 DZIEŃ

1 osoba z firmy: 799 zł

799 zł

netto + VAT

2 DNI

1 osoba z firmy: 899 zł

899 zł

netto + VAT

2 DNI PREMIUM

3 osoby z firmy: 2 499 zł

2 499 zł

netto + VAT

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt