O szkoleniu →

Dostęp: natychmiast

Kolejna edycja: grudzień 2022 r.

Zmiany w Polskim Ładzie od 1 lipca 2022 r. i inne aktualne zagadnienia podatkowe istotne dla działalności dealerów samochodów

Dlaczego warto uczestniczyć w wydarzeniu

O szkoleniu

Zgłaszając udział w szkoleniu „Zmiany w Polskim Ładzie od 1 lipca 2022 r. i inne aktualne zagadnienia podatkowe istotne dla działalności dealerów samochodów” – w zależności od wybranego pakietu i formy uczestnictwa – mogą Państwo otrzymać:

baner szkolenie

Formuła szkolenia:

1. dzień szkolenia

Cała Polska, dostęp natychmiast
(on-line)

2. dzień szkolenia

Cała Polska, dostęp natychmiast
(on-line)

Sesja pytań i odpowiedzi

Cała Polska, dostęp natychmiast
(on-line)

W trakcie dwóch dni szkolenia dowiesz się między innymi:

1

W jaki sposób przygotować się do zmian w Polskim Ładzie, które zaczną obowiązywać
1 lipca 2022 r.?

2

Jakie obowiązki w zakresie podatku u źródła powstaną w przypadku płatności na rzecz oddziału zagranicznego banku lub importera, a jakie w przypadku nabycia usług ubezpieczeniowych od zagranicznego podmiotu?

3

Jakie dokumenty zgromadzić przy sprzedaży samochodów za granicę, jak rozliczyć zaliczkę w WDT oraz w eksporcie i w jaki sposób dokonać ewentualnej korekty deklaracji?

4

Jak rozliczać kwoty otrzymywane od towarzystw ubezpieczeniowych – co w przypadku otrzymania kwoty bezspornej, co gdy naprawa nie została wykonana, co w przypadku problemów z identyfikacją klienta?

5

Które z kosztów alokowanych do napraw blacharsko-lakierniczych mają charakter pośredni, a które bezpośredni?

6

Jak prawidłowo zaksięgować „problematyczne” faktury (w tym korekty) – od importera, z banku, z tytułu wsparcia sprzedaży, bonusów, za części, zaliczkowe, przedpłacone, refaktury itp.?

7

Jak określić obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym z tytułu zabudów pojazdów – zarejestrowanych i niezarejestrowanych?

8

Jak prawidłowo postępować w przypadku stwierdzenia błędów lub potrzeby dokonania zmian na fakturze (w tym z winy klienta)?

9

Co wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące faktur ustrukturyzowanych i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur?

10

W jaki sposób rozpoznać obowiązki podatkowe w przypadku organizacji akcji promocyjnych i konkursów?

11

Jakich zmian dotyczących spółek komandytowych należy być świadomym?

12

Czy w obliczu nowych interpretacji i stanowiska Ministerstwa Finansów w odniesieniu do dokonywania rozliczeń przez spółki na estońskim CIT ta forma opodatkowania nadal wydaje się warta rozważenia?

13

Kiedy i jakie obowiązki pojawią się po stronie dealerów, dla których pracę wykonuje co najmniej 50 osób, w związku z wejściem w życie tzw. ustawy o sygnalistach?

14

Na co uważać w kontekście rozliczania podatku od nieruchomości (RET) przez stacje dealerskie?

15

O jakich zmianach wprowadzonych przez Polski Ład w obszarze cen transferowych należy pamiętać w kontekście obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych?

16

Co zmieniło się w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i jakie nowe czynności w związku z tym należy podjąć?

Sprawdź, jakie zagadnienia wybraliśmy

Program

Dzień 1. Zajęcia stacjonarne lub online

Prowadzący: Marta Szafarowska, Bartosz Mazur

Polski Ład 2.0 – zmiany w PIT i CIT

 • Obniżenie stawki podatku w pierwszym progu podatkowym
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej
 • Zmiany w zakresie odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • Oskładkowanie komplementariuszy i prokurentów
 • Zmiany w zakresie PIT-2
 • Nowe obowiązki pracodawcy
 • Nowe terminy wprowadzenia JPK dla celów podatku dochodowego
 • Zmiany w zakresie podatku minimalnego
 • Zmiany dotyczące ukrytej dywidendy

Podatek u źródła

 • Płatności na rzecz oddziału zagranicznego banku lub importera działającego w Polsce w formie oddziału a obowiązki w zakresie podatku u źródła
 • Nabycie usług ubezpieczeniowych od podmiotów zagranicznych a obowiązki w zakresie podatku u źródła – nowy wyrok NSA
 • Płatności z tytułu usług reklamowych i marketingowych na rzecz podmiotów zagranicznych – obowiązki w zakresie podatku u źródła, czy wprowadzenie limitu 2 mln złotych kreuje nowe obowiązki w tym zakresie
 • Wynajem tzw. kiosków serwisowych od podmiotów zagranicznych – ryzyka podatkowe

Sprzedaż samochodów za granicę

 • Wywóz pojazdu na lorze (przez dealera bądź nabywcę, którzy zlecają transport przewoźnikowi)
 • Wywóz na lorze (należącej do dealera lub nabywcy pojazdu)
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych pojazdów (na kołach)
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa samochodów używanych (na kołach)
 • Sprzedaż samochodu i – osobno – wyposażenia dodatkowego
 • Eksport pojazdów (poza kraje UE)
 • Rozliczanie zaliczek w WDT a w eksporcie pojazdów
 • Korekty deklaracji w przypadku WDT i w przypadku eksportu pojazdów
 • Tabela dotycząca wymaganych dokumentów w poszczególnych modelach sprzedaży

Rozliczenia z ubezpieczycielami

 • Otrzymanie kwoty bezspornej a jej opodatkowanie VAT jako zaliczki – kiedy powstaje obowiązek podatkowy
 • Otrzymanie kwoty bezspornej a wykazanie przychodu podatkowego – co z kwotami otrzymanymi a niezafakturowanymi, bądź otrzymanymi i zafakturowanymi, gdy naprawa nie została wykonana

Usługi blacharsko-lakiernicze

 • Rozliczenie na przełomie roku – zasady rozpoznania przychodu i kosztów alokowanych do napraw blacharsko-lakierniczych
 • Koszty alokowane do napraw blacharsko-lakierniczych – które z nich są pośrednie, a które bezpośrednie

Krajowy System e-Faktur – co wynika z pytań i odpowiedzi Ministerstwa Finansów

 • Istotne konkluzje z odpowiedzi Ministra Finansów
 • Jakie faktury będą musiały być wystawiane poprzez KSeF
 • Jaki poziom weryfikacji będzie się wiązał z wysłaniem faktury do KSeF
 • Czy faktury będą musiały być wysyłane do KSeF w dniu ich wystawienia, jak to wpływa na datę zaksięgowania faktur
 • Zasady korygowania faktur na gruncie KSeF

Akcyza

 • Zabudowa pojazdu ciężarowego niezarejestrowanego przez dealerów
 • Zabudowa pojazdu ciężarowego zarejestrowanego przez dealerów
 • Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym z tytułu zabudów pojazdów – różnice w zabudowach pojazdów zarejestrowanych uprzednio i niezarejestrowanych jako ciężarowe
 • Akcyza od samochodu wyścigowego i kolekcjonerskiego

Błędy i zmiany na fakturze – zasady postępowania

 • Błędne dane nabywcy – zasady korygowania oraz wykazywania korekt w JPK w zależności od przyjętej metody korekty
 • Korygowanie błędnych kwot ujętych w fakturze 
 • Błędne daty (np. wykonania usługi) – możliwość korekty w drodze noty korygującej, czy błędy tego rodzaju wpływają na prawo nabywcy do odliczenia VAT
 • Wystawienie faktury na podstawie paragonu
 • Zmiana typu klienta (z osoby prywatnej na działalność i na odwrót) – jakie ryzyka wiążą się z takimi działaniami po stronie dealera
 • Podwójna fiskalizacja faktury – korekta sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej

Obowiązek podatkowy w podatku VAT, przychód podatkowy, ujmowanie korekt faktur sprzedaży i zakupów oraz wykazywanie w JPK

 • Faktura dokumentująca sprzedaż samochodów
 • Faktura od importera (dokumentująca wsparcie sprzedaży, bonus) i jej korekty – kiedy rozpoznajemy na bieżąco, a kiedy trzeba wykazać korektę wstecznie
 • Faktura za części (przesunięty moment wystawienia dokumentu i dostawy towaru)
 • Faktura korygująca z tytułu rabatu (wsparcie flotowe, bonusy itp.)
 • Faktura korygująca sprzedaż i zakupy – zwrot towaru
 • Faktura dokumentująca import usług lub WNT z lat poprzednich
 • Faktury zaliczkowe, gdy nie dochodzi do sprzedaży – okres przedawnienia, kiedy wykazać przychód i czy można skorygować VAT
 • Przedpłaty na 100% wartości sprzedawanego towaru – kiedy opodatkować na gruncie VAT, a kiedy wykazać przychód
 • Faktury z banku za odsetki i dodatkowe prowizje, które bank traktuje jako wynagrodzenie za usługi faktoringu – odliczać VAT czy nie odliczać
 • Duplikaty i refaktury – kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy refakturowaniu, kiedy wykazać przychód i koszt podatkowy
 • Brak zapłaty za fakturę – jakie możliwości odzyskania VAT i CIT ma podatnik
 • Wpłata przed wystawieniem dokumentu sprzedaży (faktury bądź paragonu) – rozbieżności w okresach rozliczeniowych i zasady ujęcia w JPK
 • Inny miesiąc zwrotu towaru, inny miesiąc wystawienia faktury korygującej
 • Wynajem samochodu – zasady rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT i przychodu podatkowego

Zagadnienia bieżące

 • Sprzedaż usług serwisowych dla klientów z zagranicy – zasady opodatkowania
 • Rozpoczęcie działalności RaC (wypożyczalnia samochodów)

– jak finansować taką działalność i jaki ma to wpływ na koszty podatkowe dealera
– czy dealerowi prowadzącemu działalność RaC przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT 
– jakie są warunki by z tego skorzystać
– czy wszystkie wydatki są kosztem podatkowym, czy funkcjonują jakieś wyjątki

 • Transakcje z podmiotami rajowymi – zakres wymaganej dokumentacji

– relacje bezpośrednie i stosowany limit
– relacje pośrednie i stosowany limit
– skutki podatkowe i jak przygotować dokumentację cen transferowych

 • Akcje promocyjne, konkursy realizowane w różnych wariantach – obowiązki podatkowe
 • Rozliczenie faktury z tytułu energii elektrycznej zużytej do ładowania pojazdów w użytku mieszanym
 • Stosowanie oznaczenia GTU_12 w przypadku faktur wystawianych na rzecz importera
 • Stosowanie oznaczenia GTU_02 w przypadku sprzedaży zawierającej paliwo
 • Stosowanie oznaczeń GTU_05 i GTU_08 w przypadku sprzedaży złomu

Dzień 2. Zajęcia online

Prowadzący: Bartosz Mazur, Anna Ziemnicka-Milej, Maja Fabrowska-Bielska, Julia Skóra

Spółki komandytowe w 2022 r.

Bartosz Mazur

 • Zaliczki na dywidendę w spółce komandytowej
 • Składka zdrowotna u wspólników 
 • Wynagrodzenia komandytariusza i komplementariusza
 • Rozliczenie PIT za 2021 r. a ulga na złe długi
 • Przyszłość spółek komandytowych

Estoński CIT – pierwsze doświadczenia i najważniejsze informacje na przyszłość

Bartosz Mazur

Przejście na CIT estoński – podstawowe informacje i problemy praktyczne

 • Przejście na estoński CIT w trakcie roku
 • Przygotowanie do przejścia na estoński CIT od 2023 r.
 • Korekta wstępna i jej skutki podatkowe – stanowisko Ministerstwa Finansów
 • Zagadnienia ewidencyjne i bilansowe

Zagadnienia bieżące i nowości

 • Ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą – co nowego wiemy?
 • Samochody w firmie dealerskiej – jakie jest podejście Ministerstwa Finansów? Jakie są ryzyka podatkowe i sposoby na ich ograniczenie?
 • Zakaz udzielania pożyczek i alternatywy dla niego
 • Co z zaliczkami na dywidendę?
 • Inne nowości i zagadnienia bieżące

Ustawa o tzw. sygnalistach – jakie obowiązki po stronie dealera?

Anna Ziemnicka-Milej

 • Kim są tzw. sygnaliści?
 • Którzy dealerzy i w jakich terminach zostaną objęci obowiązkiem przyjęcia i wdrożenia procedur ochrony sygnalistów?
 • Zatrudnieni na umowę o pracę, zleceniodawcy, samozatrudnieni – kogo należy uwzględnić w kryterium ilościowym?
 • Jaka powinna być procedura, co powinna zawierać, a także co i komu powinna ona zapewniać?
 • Zachęty do korzystania z tzw. kanału wewnętrznego
 • Sankcje i odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy – jakie i dla kogo?

Podatek od nieruchomości w kontekście działalności dealerskiej

Maja Fabrowska-Bielska

 • W jakich przypadkach dealer będzie podatnikiem podatku od nieruchomości (własność, posiadanie samoistne, użytkowanie wieczyste)?
 • Kiedy dealer może płacić podatek od nieruchomości na zasadzie refaktury (najem, dzierżawa, leasing)?
 • Co może być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości u dealera?

– budynek, budowla, urządzenie budowlane – definicje i zasady opodatkowania;
– praktyczne przykłady:

 • Ogrodzenia
 • Oświetlenie
 • Place/parkingi
 • Fundamenty pod urządzenia (np. stacje ładowania samochodów elektrycznych, szlabany)
 • Stacja transformatorowa
 • Wiaty (palarnia, rowerownia)
 • Myjnia bezdotykowa
 • Tablice i urządzenia reklamowe

Zmiany w cenach transferowych – z uwzględnieniem regulacji Polskiego Ładu

Julia Skóra

 • Jakie terminy ostatecznie stosować do transakcji z 2021 r.?
 • Ułatwienia w cenach transferowych wprowadzone Polskim Ładem – co i od kiedy można wdrożyć?
 • Pokrętna polityka pieniężna a wewnątrzgrupowe transakcje finansowe – co z oprocentowaniem pożyczek?
 • Najważniejsza jest rentowność – wpływ kryzysu, sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej na raportowanie cen transferowych
 • Najczęstsze bolączki – kalkulacje wynagrodzenia za usługi wsparcia i management fee, usługi blacharskie z rabatami, zlokalizowanie zysku z krążących pomiędzy spółkami samochodów, stawki za najem nieruchomości

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w firmie dealerskiej – obowiązki z zakresu AML

Anna Ziemnicka-Milej

 • Kiedy dealer może stać się instytucją obowiązaną i do kiedy taki status utrzymuje?
 • Identyfikacja oraz weryfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego oraz PEP (osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne)
 • Płatności ponadprogowe – kiedy i jakie należy raportować do GIIF?
 • Obowiązki dokumentacyjne ciążące na instytucjach obowiązanych
 • Analiza ryzyka – jak należy ją prawidłowo przeprowadzić?

O czym na szkoleniu? Sprawdź...

Wideozapowiedzi

Ochrona tzw. sygnalistów. Którzy dealerzy muszą ją zapewnić?

O co chodzi z podatkiem u źródła? Co rozstrzygnął wyrok NSA? I co z płatnościami do banków i importerów?

Sprawdź, kto poprowadzi szkolenie

Wykładowcy

Główny wykładowca

Marta Szafarowska

Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy. Swoją wiedzą regularnie dzieli się podczas szkoleń i konferencji, zyskując autorytet, uznanie i sympatię uczestników.

Współprowadzący:

Bartosz Mazur

Partner i doradca podatkowy w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Zajmuje się głównie podatkami dochodowymi. W przeszłości pracował jednak również w działach zajmujących się podatkiem VAT, dzięki czemu zdobył wszechstronną wiedzę, pozwalającą na kompleksową obsługę klientów. Specjalizuje się w szczególności w doradztwie dla firm z branży motoryzacyjnej, leasingowej, farmaceutycznej, IT i nieruchomości.

Anna Ziemnicka-Milej

Partner i adwokat w Gekko Taxens. Zajmuje się obsługą sporów sądowych, postępowaniami karnymi skarbowymi oraz sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawem autorskim. Współpracuje z dealerami, świadcząc pomoc prawną m.in. w zakresie RODO, przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) i zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym w odniesieniu do ustawy o recyklingu pojazdów.

Maja Fabrowska

Maja Fabrowska-Bielska

Radca prawny. Specjalizuje się w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, sądowoadministracyjnych oraz wdrażaniu przepisów MDR i AML. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach związanych z podatkiem od nieruchomości. Wspierała dealerów w procesie pozyskania subwencji z PFR, jej rozliczaniu i zwrotu.

Julia Skóra

Julia Skóra

Menedżer w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie cen transferowych i podatku dochodowego od osób prawnych. Odpowiada za kompleksową obsługę klientów krajowych i międzynarodowych w obszarze cen transferowych, w szczególności w zakresie sporządzania i weryfikacji dokumentacji cen transferowych (Local File, Master File).

Ponownie spotkamy się osobiście! Sprawdź dostępne...

Lokalizacje

Lokalizacje szkoleń stacjonarnych

Warszawa, 14.06.2022

Centrum Konferencyjne Golden Floor
al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Gdańsk, 15.06.2022

Hotel Scandic Gdańsk****
Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdańsk

Dopasuj szkolenie do swoich potrzeb i sprawdź...

Dostępne pakiety i formy płatności

Szkolenie stacjonarne + online

(Aby przejść do pakietów dla Szkolenia online, przewiń stronę niżej)

1 DZIEŃ

(dla 1 osoby)

799 zł

netto + VAT

2 DNI

(dla 1 osoby)

899 zł

netto + VAT

2 DNI PREMIUM

(dla 3 osób)

2 499 zł

netto + VAT

* na życzenie Uczestnika

Szkolenie online - pakiet nagrań

(Aby przejść do pakietów dla Szkolenia stacjonarne + online, przewiń stronę wyżej)

Pakiet Nagrań

(dla 1 osoby)

499 zł

netto + VAT

Pakiet Nagrań

(dla 1 osoby)

499 zł

netto + VAT

Premium

(dla 3 osób)

1 999 zł

netto + VAT

Na żywo

(dla 1 osoby)

499 zł

netto + VAT

Standardowy

(dla 1 osoby)

699 zł

netto + VAT

Premium

(dla 3 osób)

1 999 zł

netto + VAT

* na życzenie Uczestnika

Wykupując dostęp, pozyskasz wartościową wiedzę. Wypełnij…

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie online

Administratorem danych osobowych jest Gekko Taxens Akademia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: daneosobowe@gtakademia.pl

Szkolenie stacjonarne + online

Administratorem danych osobowych jest Gekko Taxens Akademia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: daneosobowe@gtakademia.pl

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt