O szkoleniu →

Ceny transferowe. Jak prawidłowo wypełnić ustawowe obowiązki?

SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH

Ceny transferowe za rok finansowy 2022 – terminarz

31 października 2023
Sporządzenie dokumentacji lokalnej cen transferowych i analiz benchmarkingowych/analiz zgodności za rok finansowy 2022
30 listopada 2023
Raportowanie elektronicznego TPR-C wraz z ze złożeniem w tym formularzu oświadczenia zarządu o rynkowości cen za rok finansowy 2022!
31 grudnia 2023
Sporządzenie dokumentacji grupowej cen transferowych i złożenie raportowania CBC-R za rok finansowy 2022
14 dni

Tyle wynosi obecny termin przedłożenia dokumentacji lokalnej cen transferowych na żądanie organów podatkowych

Istotne nowości

1. TPR-C składany do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, a nie do Szefa KAS

2. Połączenie raportowania elektronicznego TPR-C i oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej cen transferowych oraz rynkowości zawieranych cen

3. TPR-C podpisywany jest przez kierownika jednostki, a w przypadku organu wieloosobowego – przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu

4. Brak konieczności składania ORD-U przez podatników objętych obowiązkiem TPR-C (spółki) lub TPR-P (osoby fizyczne) za rok finansowy 2022 z wyjątkiem podatników realizujących transakcje z kontrahentami z tzw. rajów podatkowych

Dlaczego warto wykupić dostęp do szkolenia?

O szkoleniu

Wykupując dostęp do szkolenia „Ceny transferowe. Jak prawidłowo wypełnić ustawowe obowiązki?”, uzyskasz:

Wykupując dostęp do nagrań, dowiesz się między innymi:

1

Jakie zmiany w obszarze przepisów i realiów rynkowych – mające wpływ na obowiązki w zakresie cen transferowych – przyniósł rok 2023?

2

Czy spółka będzie musiała złożyć deklarację TPR za rok finansowy 2022?

3

Z jakich danych korzystać przy wypełnianiu deklaracji TPR-C i jak je przygotować?

4

Czy i jakie dodatkowe obowiązki w zakresie cen transferowych spoczywają na spółce?

5

Kiedy spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnień dokumentacyjnych?

6

Czym są transakcje jednorodne, a czym transakcje kontrolowane i jaki jest katalog typowych zdarzeń dla branży motoryzacyjnej i leasingowej?

7

Na co zwrócić uwagę w kontekście przygotowania dokumentacji lokalnej i grupowej cen transferowych?

8

Jakie są aktualne obowiązki z obszaru tzw. transakcji rajowych?

9

Wystąpienie jakich przesłanek powoduje konieczność aktualizacji analizy porównawczej (benchmarkingowej)?

10

Które podmioty są najbardziej narażone na kontrole, jak się do niej przygotować i jaka odpowiedzialność spoczywa na spółce i jej przedstawicielach?

Sprawdź, jakie zagadnienia wybraliśmy

Program

Część I. Wprowadzenie

1. Prawo a ceny transferowe

 • Regulacje krajowe oraz praktyka w zakresie cen transferowych
 • Regulacje międzynarodowe, w tym wytyczne OECD

2. Weryfikacja obowiązków w zakresie cen transferowych spoczywających na spółce

 • Identyfikacja podmiotów powiązanych na gruncie cen transferowych (w tym przykładowe sytuacje)
 • Progi dokumentacyjne, transakcje kontrolowane oraz transakcje jednorodne (w tym omówienie typowych transakcji dla branży motoryzacyjnej i leasingowej)
 • Zwolnienia dokumentacyjne – warunki ich zastosowania (w tym omówienie przykładowych sytuacji)
 • Safe harbour w zakresie tzw. transakcji o niskiej wartości dodanej
 • Safe harbour w zakresie pożyczek wewnątrzgrupowych

3. Obowiązki sprawozdawcze oraz obowiązujące terminy za rok finansowy 2022

 • Dokumentacja lokalna cen transferowych (Local File) 
 • Analizy benchmarkingowe, analizy zgodności i wyceny
 • Dokumentacja grupowa cen transferowych (Master File) 
 • Raportowanie elektroniczne cen transferowych (TPR-C)
 • Oświadczenie zarządu w zakresie cen transferowych w nowych realiach regulacyjnych
 • TPR-C a ORD-U
 • Raportowanie według krajów CbC-R i CbC-P

4. Co nowego przyniósł 2023 rok w zakresie cen transferowych?

 • Zmiany regulacyjne
 • Zmiany w otoczeniu rynkowym, mające wpływ na branżę motoryzacyjną
 • Zmiany w otoczeniu rynkowym, mające wpływ na branże finansową i leasingową

Część II. Wypełnijmy obowiązki. Raportowanie elektroniczne, dokumentacja i benchmark

5. Raportowanie elektroniczne cen transferowych TPR-C

 • Jaki był cel wprowadzenia raportowania TPR-C i jak przekłada się on na kontrole podatkowe?
 • Zakres raportowania TPR-C
 • Źródła i przygotowanie danych do wypełnienia formularza TPR-C
 • Kluczowe elementy raportowania TPR-C (wypełnienie formularza od strony praktycznej)
 • Jakie informacje raportowania TPR-C są podstawowym źródłem informacji dla fiskusa?
 • Oświadczenie zarządu o cenach transferowych elementem raportowania TPR-C
 • Przechowywanie źródeł pochodzenia danych do deklaracji TPR-C

6. Dokumentacja lokalna cen transferowych i jej kluczowe elementy

 • Elementy dokumentacji lokalnej cen transferowych
 • Punkty newralgiczne dokumentacji lokalnej cen transferowych

7. Analizy porównawcze (benchmarkingowe) w zmieniających się realiach ekonomicznych

 • Kto musi przygotować analizę benchmarkingową?
 • Czynniki mające wpływ na ważność benchmarku
 • Jak realia ekonomiczne wpłynęły na benchmarki w branży motoryzacyjnej?
 • Jak realia ekonomiczne wpłynęły na benchmarki w branży finansowej i leasingowej?
 • Benchmarki i ich rola poza cenami transferowymi
 • Czy analiza zgodności to ostateczność w obronie rynkowości transakcji?

8. Dokumentacja grupowa cen transferowych i jej elementy

 • Kto musi przygotować dokumentację grupową (Master File)?
 • Czy mogę posługiwać się dokumentacją grupową przygotowaną przez centralę mającą siedzibę poza terytorium Polski?

9. „Raje podatkowe” a ceny transferowe

Część III. Kontrole w zakresie cen transferowych

10. Kontrola i co dalej?

 • Kto jest szczególnie narażony na kontrolę w zakresie cen transferowych?
 • Kontrole w zakresie cen transferowych w liczbach
 • Jakie narzędzia posiadają organy podatkowe?
– Odpowiedzialność spółki
– Odpowiedzialność osobista przedstawicieli spółki
– Recharakteryzacja w cenach transferowych

Warto wiedzieć…

Jeśli na Twojej spółce spoczywają obowiązki w zakresie cen transferowych

Ministerstwo Finansów 9 października 2023 r. opublikowało nowe wzory dokumentów elektronicznych w BIP, co było wyczekiwane przez wielu podatników. Nowe wzorce: TPR-P(5) oraz TPR-C(5) odnoszą się – odpowiednio – do informacji dotyczących cen transferowych w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób…

Zważywszy na to, że w tym roku terminy na realizację obowiązków z zakresu cen transferowych są krótsze, nie warto dłużej zwlekać z ich weryfikacją. W tym kontekście kluczowa będzie m.in. identyfikacja podmiotów powiązanych oraz wytypowanie transakcji jednorodnych i analiza ich wartości w kontekście ustawowych progów. Warto też pamiętać, że…

Skala zmian makroekonomicznych w 2022 r. – w kontekście regulacji o cenach transferowych, które nakazują aktualizację analizy cen transferowych w przypadku zmiany otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym…

W 2023 r. terminy związane z spełnieniem zobowiązań z obszaru cen transferowych uległy skróceniu. Dokumentację lokalną dotyczącą cen transferowych za rok 2022 należy przygotować do końca października, zaś informację TPR-C…

Sprawdź, kto prowadzi szkolenie

Wykładowcy

Maciej Gierada

Lider Praktyki Cen Transferowych i Wycen w Gekko Taxens. Dysponuje blisko 10-letnim doświadczeniem w tym obszarze. Kieruje projektami z zakresu cen transferowych, planowania podatkowego i modelowania transakcyjnego. Posiada głęboką specjalizację w zakresie wyceny – przedsiębiorstw oraz transakcji, w szczególności finansowych, a także przygotowywania niezbędnej dokumentacji podatkowej, zarówno na potrzeby cen transferowych, jak i pozostałych obszarów dotyczących podatków dochodowych.

Marta Szafarowska

Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianych zagadnień podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. 

Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy. Swoją wiedzą regularnie dzieli się podczas szkoleń i konferencji, zyskując autorytet, uznanie i sympatię uczestników.

Wykupując dostęp do nagrań, otrzymasz bezpłatną ściągawkę (checklistę), która będzie pomocna m.in. przy wypełnianiu deklaracji TPR-C

Dzięki checkliście szybko przypomnisz sobie m.in.:

Dopasuj szkolenie do swoich potrzeb i sprawdź...

Dostępne pakiety i formy płatności

PAKIET NAGRAŃ

Dla 1 osoby

899 zł

netto + VAT

* na życzenie Uczestnika

Wykupując dostęp, pozyskasz wartościową wiedzę. Wypełnij…

Formularz zgłoszeniowy

Administratorem danych osobowych jest Gekko Taxens Akademia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: daneosobowe@gtakademia.pl

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt